HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Problemer med sending av faks

background image

Problemer med sending av faks

Bruk tabellen i denne delen til å løse problemer som kan oppstå når du
sender fakser.

Problem

Årsak

Løsning

Fakser ble avbrutt
under sending.

Det kan hende at
faksmaskinen du sender til,
ikke fungerer.

Prøv å sende til en annen
faksmaskin.

Det kan hende at telefonlinjen
ikke virker.

Gjør ett av følgende:

Skru opp volumet på produktet
og trykk fax/send
kontrollpanelet. Hvis du hører
summetonen, virker
telefonlinjen.

Koble produktet fra
telefonkontakten og koble til en
telefon. Prøv å ringe for å
kontrollere at telefonlinjen
virker.

Produktet mottar fakser,
men kan ikke sende
dem.

Hvis produktet er på et
sentralbord, kan det hende at
sentralbordet genererer en
summetone som produktet
ikke fanger opp.

Deaktiver innstilling for
gjenkjenning av summetone. Se
emnet om innstilling for
gjenkjenning av summetone i den
elektroniske brukerhåndboken.

Det kan være dårlig
telefonforbindelse.

Prøv igjen senere.

Det kan hende at
faksmaskinen du sender til,
ikke fungerer.

Prøv å sende til en annen
faksmaskin.

background image

38 Kapittel 4 Feilsøking

NOXC

Produktet mottar fakser,
men kan ikke sende
dem (fortsetter).

Det kan hende at telefonlinjen
ikke virker.

Gjør ett av følgende:

Skru opp volumet på produktet
og trykk fax/send
kontrollpanelet. Hvis du hører
summetonen, virker
telefonlinjen.

Koble produktet fra
telefonkontakten og koble til en
telefon. Prøv å ringe for å
kontrollere at telefonlinjen
virker.

Utgående faksanrop
fortsetter å ringe opp.

Produktet vil automatisk ringe
faksnummeret på nytt dersom
funksjonen for å ringe opp på
nytt etter opptattsignal, er
slått på.

Hvis du vil stoppe nye oppringinger
mens produktet ringer, trykker du
Avbryt.
Se emnet om gjenoppringing i den
elektroniske brukerhåndboken hvis
du må endre innstillingen.

Fakser du sender,
kommer ikke frem til
mottakeren.

Den mottakende
faksmaskinen kan være slått
av eller det kan være tomt for
papir.

Ring mottakeren for å være sikker
på at faksmaskinen er slått på og
klar til å motta fakser.

Det kan ligge en faks i minnet
fordi maskinen venter på å slå
et opptatt nummer på nytt.
Det kan være andre jobber
som ligger foran i køen og
venter på å bli sendt, eller
faksen er konfigurert til å
sende på et senere tidspunkt.

Hvis en faksjobb ligger i minnet på
grunn av en av årsakene som er
nevnt, vises en oppføring for
jobben i faksloggen. Skriv ut
faks-aktivitetsloggen (se

“Skrive ut

faks-aktivitetsloggen” på side 26

)

og se i statuskolonnen etter jobber
som venter.

Du får ikke slått alle
tallene i et langt
faksnummer.

Det maksimale antall sifre
eller tegn i et faksnummer er
50.

Prøv å slå faksnummeret i manuell
modus. Se

“Bruke manuell

oppringing” på side 26

.

Problem

Årsak

Løsning

background image

NOXC

Få tilgang til den elektroniske brukerhåndboken 39

Norsk