HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Innledning

background image

Innledning

Gratulerer med kjøpet av HP LaserJet 3330mfp, et kraftig verktøy som
inneholder funksjonene til en lang rekke kontorutstyr. Du kan bruke
produktet til å fakse, skrive ut, kopiere og skanne.

Denne håndboken er skrevet for å gi en beskrivelse av faksfunksjonene
for dette produktet og for hjelpe deg å utføre følgende oppgaver:

Koble produktet til en telefonlinje

Koble til tilleggsenheter

Angi faksinnstillingene

Angi svarmodus og antall ringesignaler før svar

Aktivere svarringemønster

Vi anbefaler at du lagrer denne fakshåndboken slik at du senere kan
finne instruksjoner om bestemte faksfunksjoner.

Hvis du trenger generelle installasjonsinstruksjoner for produktet, for
eksempel instruksjoner for installering av skriverkassetten, installering
av papirskuffer for utskriftsmateriale og den automatiske
dokumentmateren, installering av produktets programvare, samt
instruksjoner om hvordan du kobler produktet til et nettverk, kan du se
brukerhåndboken Komme i gang som ble levert med produktet.