HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Slik kobler du produktet til en telefonlinje

background image

Slik kobler du produktet til en
telefonlinje

Følg disse trinnene for å koble produktet til en
telefonlinje, selv om du har to telefonnumre
på denne linjen og bruker en
ringemønstertjeneste (for eksempel spesiell
ringing).

1

Hvis en telefonledning er plugget i
telefonkontakten, drar du ut ledningen og
legger den til side.

2

Åpne dekslet til skriverkassetten og
åpne venstre sidepanel for å vise
telefonlinjekontaktene.

3

Ta telefonledningen som følger med
produktet, og plugg den ene enden i
produktets telefonlinjekontakt (den
øverste kontakten).

Merk

Du må bruke telefonkontakten som ble levert
med produktet for at produktet skal fungere
som det skal.

1

3

2

background image

NOXC

Koble til tilleggsenheter 7

Norsk

4

Lukk venstre sidepanel og dekslet til
skriverkassetten. Når du lukker venstre
sidepanel, må du passe på at
telefonledningen går gjennom det
øverste sporet i panelet.

5

Plugg den andre enden av
telefonledningen i telefonkontakten i
veggen.

Hvis du ønsker å koble tilleggsenheter, for
eksempel en telefon, til telefonlinjen, kan du
se

“Koble til tilleggsenheter” på side 7

.

Hvis du ikke ønsker å koble til andre enheter,
går du til

“Angi faksinnstillingene” på side 10

.