HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Sådan aktiverer du ringemønstre

background image

Sådan aktiverer du ringemønstre

Følg nedenstående anvisninger, hvis du vil aktivere ringemønstre:

1

Tryk på menu/indtast på kontrolpanelet.

2

Anvend knapperne < og > til at vælge

Faxopsætning

, og tryk

derefter på menu/indtast.

3

Anvend knapperne < og >, vælg

Opsæt. af faxmodt.

, og tryk på

menu/indtast.

4

Anvend knapperne < og > til at vælge

Besvar ringetype

, og tryk

derefter på menu/indtast.

5

Anvend knapperne < og > til at vælge det ønskede ringemønster, og
tryk derefter på menu/indtast.

6

Når installationen og opsætningen af produktet er afsluttet, kan du
bede en person, du kender, om at sende en fax til dig for at
kontrollere, om ringemønstertjenesten fungerer korrekt.

background image

DAXC

Ilægning af originaler i faxen 15

Dansk

2