HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Sådan angiver du tekst fra kontrolpanelet

background image

Sådan angiver du tekst fra kontrolpanelet

Følg nedenstående vejledning vedrørende angivelse af oplysninger fra
produktets kontrolpanel ved hjælp af det alfanumeriske tastatur og
knapperne < og >:

Tal: Hvis du vil angive tal, skal du trykke på den numeriske tast for
det ønskede tal.

Bogstaver: Hvis du vil angive bogstaver, skal du trykke på den
numeriske tast for det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises (hvis
det første bogstav, du ønsker at angive, f.eks. er “C”, skal du trykke
2, indtil der vises et “C” på kontrolpaneldisplayet).

Skilletegn: Hvis du vil angive skilletegn, skal du trykke på *, indtil
det ønskede tegn vises på kontrolpaneldisplayet.

Mellemrum: Når du har angivet et vilkårligt tegn, skal du trykke på
> to gange for at indsætte et mellemrum efter tegnet og flytte
markøren til indsættelsespunktet efter mellemrummet.

Fejl: Hvis du angiver et forkert tegn, skal du anvende knappen < til
at slette det forkerte tegn og derefter indtaste det korrekte tegn.