HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby wys¸aæ faks do jednego odbiorcy

background image

Aby wysłać faks do jednego odbiorcy

Uwaga

Aby zwiększyć jakość papierowego dokumentu przed jego faksowaniem,
należy go zeskanować, wyprostować i wyczyścić obraz i wysłać go jako faks za
pomocą oprogramowania. Więcej informacji zawiera ekranowa instrukcja
obsługi.

1

Wybierz numer faksu, używając jednego z poniższych sposobów:

• Użyj klawiatury alfanumerycznej na panelu sterowania urządzenia.

• Jeśli wybierany numer faksu został przypisany do klawisza szybkiego

dostępu, naciśnij ten klawisz.

• Jeśli dla numeru faksu zdefiniowano kod szybkiego wybierania,

naciśnij przycisk szybkiego wybierania, wprowadź kod szybkiego
wybierania, używając klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij
przycisk menu/wybierz.

Uwaga

Podczas wybierania numeru przy użyciu klawiatury alfanumerycznej, wstaw
przerwy lub inne wymagane numery, takie jak numer kierunkowy, numer
dostępowy dla numerów spoza systemu PBX (zwykle 9 lub 0) lub prefiks
wybierania numeru zamiejscowego. Więcej informacji znajduje się w sekcji

“Używanie znaków wybierania numeru” na stronie 29

.

2

Załaduj dokument do automatycznego podajnika dokumentów.

3

Dopasuj ustawienia faksu, na przykład rozdzielczość.

4

Naciśnij przycisk faks/wyślij.

Kiedy ostatnia strona faksu opuści urządzenie, można wysłać następny faks,
kopiować lub skanować.

Aby wysyłać faksy pod często używane numery, można takiemu numerowi
przypisać klawisz szybkiego dostępu lub kod szybkiego wybierania. Zapoznaj
się z sekcją

“Aby zaprogramować kody szybkiego wybierania oraz klawisze

szybkiego dostępu” na stronie 23

i

“Aby zaprogramować kody wybierania

grupowego” na stronie 27

. Aby dokonać wyboru odbiorców, można posłużyć

się elektroniczną książką telefoniczną. Elektroniczne książki telefoniczne
tworzone są przez inne aplikacje.

background image

PLXC

Zmiana domyślnego poziomu kontrastu i rozdzielczości dla faksów wychodzących 19

P

o

lski