HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ustawianie liczby dzwonków do odebrania

background image

Ustawianie liczby dzwonków do odebrania

Aby ustawić lub zmienić tryb odbierania, należy wykonać poniższe kroki:

1

Na panelu sterowania naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję Konfigurac faksu i naciśnij
przycisk menu/wybierz.

3

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję Konfig odb fksów, a
następnie naciśnij menu/wybierz.

4

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję Liczb syg dzwnka i naciśnij
przycisk menu/wybierz.

5

Przy pomocy klawiatury alfanumerycznej wprowadź liczbę dzwonków do
odebrania i naciśnij przycisk menu/wybierz.

Typ linii telefonicznej

Zalecana liczba dzwonków do odebrania

Dedykowana linia dla faksu
(odbiera tylko faksy)

Pozostaw 2 dzwonki lub ustaw na 1 dzwonek.

Jedna linia z dwoma odrębnymi
numerami i usługą wzorca
dzwonienia

Pozostaw 2 dzwonki lub ustaw na 1 dzwonek.
(W przypadku korzystania z automatu zgłoszeniowego
lub komputerowej poczty głosowej przypisanych do
drugiego numeru telefonu upewnij się, że w urządzeniu
ustawiono mniejszą liczbę dzwonków niż dla automatu
zgłoszeniowego. Patrz też sekcja

“Procedura

uaktywniania usługi wzorca dzwonienia” na stronie 15

).

Linia współdzielona (odbierająca
zarówno połączenia faksowe jak i
głosowe) z podłączonym tylko
jednym telefonem

Pięć dzwonków lub więcej.

Linia współdzielona (zarówno dla
połączeń faksowych jak i
głosowych) z podłączonym
automatem zgłoszeniowym lub
komputerową pocztą głosową

O dwa dzwonki więcej niż w automacie zgłoszeniowym
lub komputerowej poczcie głosowej. (W urządzeniu nie
należy ustawiać więcej niż 6 dzwonków.)

background image

PLXC

Procedura uaktywniania usługi wzorca dzwonienia 15

P

o

lski