HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Problemy z wysy¸aniem faksów

background image

Problemy z wysyłaniem faksów

Skorzystaj z tabeli w tym rozdziale w celu rozwiązania problemów
występujących podczas wysyłania faksów.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Wysyłanie faksów jest
przerywane.

Urządzenie faksujące, do
którego wysyłany jest faks,
może działać nieprawidłowo.

Spróbuj wysłać faks do innego
urządzenia faksującego.

Ta linia telefoniczna może nie
działać.

Wykonaj jedną z poniższych
czynności:

Zwiększ poziom głośności
urządzenia i naciśnij przycisk
faks/wyślij na panelu
sterowania. Jeśli słyszysz sygnał
centrali, linia telefoniczna działa.

Odłącz urządzenie od gniazda
telefonicznego i podłącz telefon.
Spróbuj uzyskać połączenie, aby
upewnić się, że linia telefoniczna
działa.

Urządzenie odbiera faksy,
ale ich nie wysyła.

Jeśli urządzenie pracuje w
systemie PBX, system ten może
generować sygnał centrali,
którego urządzenie nie potrafi
wykryć.

Wyłącz ustawienie wykrywania
sygnału centrali. Zapoznaj się z
tematem ekranowej instrukcji
obsługi dotyczącym ustawienia
sygnału centrali.

Przyczyną może być także niska
jakość połączenia
telefonicznego.

Należy później ponowić próbę.

Urządzenie faksujące, do
którego wysyłany jest faks,
może działać nieprawidłowo.

Spróbuj wysłać faks do innego
urządzenia faksującego.

background image

44 Rozdzial 4 Rozwiązywanie problemów

PLXC

Urządzenie odbiera faksy,
ale ich nie wysyła (ciąg
dalszy).

Ta linia telefoniczna może nie
działać.

Wykonaj jedną z poniższych
czynności:

Zwiększ poziom głośności
urządzenia i naciśnij przycisk
faks/wyślij na panelu
sterowania. Jeśli słyszysz sygnał
centrali, linia telefoniczna działa.

Odłącz urządzenie od gniazda
telefonicznego i podłącz telefon.
Spróbuj uzyskać połączenie, aby
upewnić się, że linia telefoniczna
działa.

Wychodzące połączenia
faksowe są nadal
wybierane.

Urządzenie będzie
automatycznie ponownie
wybierało numer faksu, jeśli
ustawiono ponowne
wybieranie, gdy linia jest zajęta.

Aby zatrzymać ponowne wybieranie
podczas wybierania innego numeru,
naciśnij przycisk anuluj.
Zapoznaj się z tematem ekranowej
instrukcji obsługi dotyczącym
ponownego wybierania numeru, aby
zmienić ustawienie.

Wysyłane faksy nie
dochodzą do faksu
odbierającego.

Faks odbierający może być
wyłączony lub sygnalizować
wystąpienie błędu, na przykład
brak papieru.

Zadzwoń do odbiorcy i upewnij się, że
jego urządzenie jest włączone i
gotowe do odebrania faksu.

Faks może znajdować się w
pamięci, ponieważ oczekuje na
ponowne wybranie zajętego
numeru, przed bieżącym
faksem znajdują się inne
zadania do wysłania lub też
faks jest ustawiony na wysłanie
w późniejszym czasie.

Jeśli faks pozostaje w pamięci z
jednego z wymienionych powodów, w
dzienniku faksu pojawi się wpis tego
zadania. Wydrukuj dziennik
czynności faksu (patrz sekcja

“Wydruk rejestru czynności faksu” na
stronie 32

) i sprawdź kolumnę stanu

dla zadań z oznaczeniem
Oczekujące.

Nie można wybrać
wszystkich cyfr w długim
numerze faksu.

Maksymalna liczba cyfr lub
znaków, które można
wprowadzić w numerze faksu
wynosi 50.

Spróbuj wybrać numer faksu w trybie
ręcznym. Patrz sekcja

“Korzystanie z

wybierania ręcznego” na stronie 31

.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

background image

PLXC

Uzyskiwanie dostępu do ekranowej instrukcji obsługi 45

P

o

lski