HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ainult printeridraiveri installeerimine (WindowsXP)

background image

Ainult printeridraiveri installeerimine
(Windows XP)

1

Ühendage printer arvutiga kas rööp- või USB-kaabli abil. Kui minuti
pärast ei ole viisard Found New Hardware Wizard (leitud uus
tarkvara) ilmunud, käivitage arvuti uuesti.

2

Pistke arvutisse printeriga kaasa antud laserketas. Kui käivitub
Autoplay ja ilmub tarkvara installeerimise aken, sulgege aken.

3

Kui ilmub viisard Found New Hardware Wizard (leitud uus
tarkvara), valige Install from a list or specific location (installeeri
nimekirjast või konkreetsest asukohast). Seejärel klõpsake Next
(järgmine).

4

Kui viisard laseb valida otsinguvariante, tühistage valik Search
removable media
(otsi irdkandjaid) ja valige Include this location
in the search
(lülita see asukoht otsingusse).

5

Klõpsake Browse (sirvi). Leidke sirvimisaknas see asukoht
laserkettal: …\keel\drivers\WinXP\xpdot4inf\, ja klõpsake siis OK.

6

Klõpsake Next (järgmine).

7

Kui teie arvuti on printeriga ühendatud USB-kaabli abil, laseb
viisard teil valida oma riistvarale sobivaima variandi. Valige HP
LaserJet 3300 USB
ja klõpsake siis Next.(järgmine).

8

Kui ilmub lõpetamisekraan, klõpsake Finish (lõpeta).

9

Hetke pärast ilmub uus viisard Found New Hardware Wizard
(leitud uus tarkvara). Valige Install from a list or specific
location
.(installeeri nimekirjast või konkreetsest asukohast).
Seejärel klõpsake Next (järgmine).

10 Kui viisard laseb teil valida otsinguvariante, tühistage valik Search

removable media (otsi irdkandjaid) ja valige Include this location
in the search
.(lülita see asukoht otsingusse).

background image

24 2 Toote ülesseadmine

ETWW

11 Klõpsake Browse (sirvi). Leidke sirvimisaknas see asukoht

laserkettal: …\keel\drivers\WinXP\PCL6\ ja klõpsake siis OK.

12 Klõpsake Next (järgmine). Kui ilmub lõpetamisekraan, klõpsake

Finish.

Täiendavate draiverite, nt PS draiveri või PCL5e draiveri
installeerimiseks kasutage printeri lisamise viisardit Add Printer Wizard.
Draiverite .inf failide leidmiseks leidke sirvimise teel WinXP kaustast
eespool nimetatud kaustad. Kui viisard küsib porti, valige
"dot4_001" port.