HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Toitekaabli ühendamine

background image

Toitekaabli ühendamine

Toote ühendamiseks toiteallikaga toimige järgmiselt.

1

Kui teil on 220 V toode, otsige üles toote tagaküljel olev toitelüliti ja
kontrollige, et toode oleks välja lülitatud.

2

Ühendage toitekaabel tootega, nagu näidatud (1).

3

Pistke toitekaabli teine ots otse maandatud vahelduvvoolu
pistikupessa (2).

4

Kui teil on 220 V toode, lülitage toide sisse. Kui teil on 110 V toode,
siis toitelülitit ei ole. Pistikupessa ühendamisel lülitub see
automaatselt sisse.

Märkus

HP ei soovita kasutada selle tootega puhvertoiteallikaga (UPS)
akuvaruseadmeid ega liigpingekaitseid.

1

2

background image

16 2 Toote ülesseadmine

ETWW