HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Toote võrkuühendamine

background image

Toote võrkuühendamine

Ühendage käesolevas lõigus antud juhiste abil oma toode HP LaserJet
3320n võrku, kasutades HP Jetdirect 310x prindiserverit, ja paigaldage
prindiserver oma tootele või muule pinnale.
Kui kasutate HP LaserJet 3300 seeria toote võrkuühendamiseks eraldi
ostetud HP Jetdirect prindiserverit, vt

“Nõuded võrguühendusele” lk 9

ja

“Toetusega HP Jetdirect prindiserveri kasutamiseks” lk 10

.

1

2

background image

20 2 Toote ülesseadmine

ETWW