HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Elektroonilise kasutusjuhendi lugemine toote tarkvara abil

background image

Elektroonilise kasutusjuhendi lugemine toote
tarkvara abil

Kui olete installeerinud toote tarkvara, võite tarkvara menüüst Help
(spikker) valida elektroonilise kasutusjuhendi lugemiseks User Guide
(kasutusjuhend).

Kui toode on ühendatud
võrku HP Jetdirect
prindiserveriga, saate
mõne järgmistest
teadetest:

“The configuration wizard
did not find your
HP LaserJet 3300 All in
One on the network.”
(Konfigureerimisviisard ei
leidnud võrgust teie HP
LaserJet 3300 All in One
seadet.)

“The configuration wizard
was unable to find an All in
One at the specified
address”.
(Konfigureerimisviisard ei
leidnud näidatud aadressil
All in One seadet.)

“The Jetdirect model found
at the specified address
does not support All in One
devices.” (Näidatud
aadressil leitud Jetdirecti
mudel ei toeta All in One
seadmeid.)

HP Jetdirect
prindiserver ei ole veel
konfigureeritud
(TCP/IP).

Kasutatav prindiserver
ei ole üks tootega
töötavatest
HP Jetdirect
prindiserveritest.

Toitekaabel on lahti
tulnud.

Võrgukaabel on lahti
tulnud.

Võrgukaabel on
vigane.

USB-kaabel on lahti
tulnud või ei ole otse
ühendatud.

USB-kaabel on vigane.

IP-aadress on null.

Kui olete toote tarkvara installeerinud, peate
selle deinstalleerima. Installeerige tarkvara
uuesti ja kui ilmub viip, valige Connected to
the network
(võrku ühendatud).

Ühilduvate HP Jetdirect prindiserverite
nimekirja vt

“Nõuded võrguühendusele” lk 9

.

Kontrollige, et toitekaabel oleks tootega ja
toiteallikaga kindlalt ühendatud. Samuti
kontrollige, et HP Jetdirect prindiserveri
toiteadapter oleks toiteallikaga kindlalt
ühendatud.

Kontrollige, et HP Jetdirect prindiserverit
võrgu seinakontakti ühendav võrgukaabel
oleks kindlalt ühendatud. Kontrollige, et arvutit
võrgu seinakontakti ühendav võrgukaabel
oleks samuti kindlalt ühendatud.

Proovige mõnda teist võrgukaablit.

Kontrollige, et HP Jetdirect prindiserveri ja
toote vaheline USB-kaabel oleks kindlalt
ühendatud.

Kui teil on mõni teine USB 1.1 kaabel,
proovige seda tootega ja HP Jetdirect
prindiserveriga ühendada.

Printige võrgu konfiguratsioonilehekülg,
vajutades prindiserveri tagapaneelil olevat
testimisnuppu. Kui IP-aadress on 0.0.0.0,
oodake 2 minutit ja printige
konfiguratsioonilehekülg uuesti. Kui
IP-aadress on ikka veel 0.0.0.0, vt lähemat
teavet elektroonilisest kasutusjuhendist.

Probleem

Võimalik põhjus

Lahendus

background image

ETWW

Kust veel teavet leida 33

Eesti