HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Pieslçg²ana datoram

background image

Pieslēgšana datoram

Piezīme

Ja izstrādājumam nav pievienots printera kabelis, pirms šo darbību
veikšanas izlasiet sadaļu

“Printera kabeļa pievienošana” 12. lappusē

.

1

Datoram darbojoties, aizveriet visas atvērtās lietojumprogrammas.

2

Iespraudiet printerim pievienoto USB (1) vai paralēlo kabeli (2)
attiecīgajā personālā datora vai Macintosh datora kontaktligzdā.

UZMANĪBU!

Nepievienojiet paralēlo kabeli datora seriālajai pieslēgvietai. Šādi jūs varat
sabojāt printeri, un abu veidu pieslēgvietas iespējams viegli sajaukt. Ja
jums nepieciešama palīdzība, lai noteiktu, kura tieši ir paralēlā
pieslēgvieta, meklējiet attiecīgo informāciju sava datora dokumentācijā.

3

Ja datora ekrānā parādās logs New Hardware Wizard, noklikšķiniet
uz Cancel.