HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Programmatûras uzstâdî²ana (Macintosh OS 9.1)

background image

Programmatūras uzstādīšana (Macintosh OS 9.1)

Rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem, lai uzstādītu programmatūru
Macintosh datorā uz Mac OS 9.1 platformas. Ja dators darbojas uz Mac
OS X platformas, skatīt sadaļu

“Programmatūras uzstādīšana

(Macintosh OS X)” 24. lappusē

.

1

Ielieciet izstrādājuma programmatūras disku kompaktdisku draiverī.

2

CD mapē divreiz noklikšķiniet uz HP All-in-One Installer ikonas.

3

Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem un
noklikšķiniet uz Install.

4

Parādoties uzaicinājumam, pārstartējiet datoru. Pēc datora
pārstartēšanas automātiski tiek palaists HP All-in-One Setup
Assistant.

5

Lai pabeigtu uzstādīšanu, rīkojoties atbilstoši ekrānā redzamajiem
norādījumiem.