HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aktivera en anknytningstelefon

background image

Aktivera en anknytningstelefon

När den här inställningen är aktiverad kan du ange att produkten ska ta
emot det inkommande faxet genom att trycka på 1-2-3 i följd på
telefonens knappsats. Som standard är funktionen aktiverad. Du ska
inaktivera inställningen endast om du har en tjänst från teleoperatören
som också använder nummersekvensen 1-2-3. Tjänsten kommer inte att
fungera om den står i konflikt med produkten.

1

Tryck på meny/enter.

2

Använd < eller > för att välja

Faxinställningar

och tryck på

meny/enter.

3

Använd knapparna < eller >, välj

Inställ faxmott.

och tryck på

meny/enter.

4

Använd < eller > för att välja

Sidotelefon

och tryck på meny/enter.

5

Använd < eller > för att välja

eller

Av

och tryck på meny/enter för

att spara.