HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Infoga ett uppringningsprefix

background image

Infoga ett uppringningsprefix

Ett uppringningsprefix är ett nummer eller en grupp med nummer som
automatiskt läggs till före varje faxnummer som du slår från
kontrollpanelen eller programvaran.

Standardinställningen för den här funktionen är Av. Om du exempelvis
måste slå siffran 9 för att få en extern linje är det praktiskt att aktivera
funktionen och ställa in ett prefix. Om du vill slå ett faxnummer utan
uppringningsprefix när inställningen är aktiv gör du detta genom att slå
numret manuellt. Mer information finns i

”Ringa upp manuellt” på sid 26

.