HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer

background image

Kortnummer, snabbvalsknappar och gruppkortnummer

Du kan lagra faxnummer som du ringer upp ofta eller olika grupper med
faxnummer som snabbvalsknappar, kortnummer eller gruppkortnummer.

Det finns 275 koder tillgängliga i telefonboken (Snabbval) som du kan
använda som kortnummer och gruppkortnummer. Om du t.ex. anger
225 av koderna som kortnummer kan du använda de återstående 50
som gruppkortnummer.

Mer information om hur du använder kortnummer, snabbvalsknappar
och gruppkortnummer finns i avsnitten som följer: