HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Hantera gruppkortnummer

background image

Hantera gruppkortnummer

Om du regelbundet skickar information till en grupp människor kan du
ställa in ett gruppkortnummer för dessa personer. Alla tillgängliga
kortnummer kan ställas in med gruppkortnummer. Gruppkortnumren 1
till 9 kopplas också till motsvarande snabbvalsknapp på kontrollpanelen.
Du kan lägga till valfria faxnummer till en grupp. Varje gruppmedlem
måste ha ett kortnummer eller en snabbvalsknapp innan du lägger till
dem i gruppkortnumret.

Följ anvisningarna nedan för att hantera dina gruppkortnummer.

Obs

Det är enklare att ställa in snabbvalsknappar och gruppkortnummer från
programmet. Mer information om hur du ställer in kortnummer,
snabbvalsknappar och gruppkortnummer med produktens programvara
finns i den elektroniska användarhandboken.