HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Använda faxen (grundfunktioner)

background image

Använda faxen
(grundfunktioner)

Det här kapitlet beskriver några av de grundläggande faxfunktionerna
som är tillgängliga på HP LaserJet 3330. Mer information om alla
faxfunktioner och övriga funktioner på produkten finns i den elektroniska
användarhandboken på cd-romskivan som medföljer produkten. Mer
information om hur du visar den elektroniska användarhandboken finns i

”Visa den elektroniska användarhandboken” på sid 38

.