HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Faksin lähettäminen (edistyneet toimet)

background image

Faksin lähettäminen
(edistyneet toimet)

Tässä luvussa esitellään HP LaserJet 3330 -laitteen edistyneempiä
faksitoimintoja. Kun haluat tarkempia tietoja kaikista faksitoiminnoista
sekä tuotteen muista toiminnoista, katso tuote-CD-levyllä olevaa
elektronista käyttöopasta. Elektronisen käyttöoppaan käyttöönotto-ohjeet
ovat kohdassa

"Elektronisen käyttöoppaan käyttäminen" sivulla 38

.