HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Skriva in text från kontrollpanelen

background image

Skriva in text från kontrollpanelen

Använd följande anvisningar när du vill skriva in information från
produktens kontrollpanel med hjälp av knappsatsen och knapparna
< och >:

Siffror: Tryck på nummerknapparna för att skriva in motsvarande
siffror.

Bokstäver: När du vill skriva in bokstäver trycker du upprepade
gånger på nummerknappen för den bokstav du behöver tills den
visas (om den första bokstaven du vill ha är ”C”, trycker du
exempelvis på 2 upprepade gånger tills ”C” visas i kontrollpanelen).

Skiljetecken: För att skriva in skiljetecken trycker du på * tills det
tecken du vill ha visas i kontrollpanelen.

Blanksteg: Om du vill skriva in ett blanksteg trycker du två gånger
> efter ett tecken. Då flyttas markören till en insättningspunkt
efter blanksteget.

Fel: Om du skriver in ett tecken felaktigt använder du knappen < för
att placera markören på det felaktiga tecknet och skriver in rätt
tecken.