HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Inledning

background image

Inledning

Gratulerar till ditt inköp av HP LaserJet 3330mfp, ett kraftfullt
arbetsverktyg som ger samma kapacitet som hos flera olika
kontorsmaskiner: Du kan använda produkten till att faxa, skriva ut,
kopiera och skanna.

Denna handbok beskriver produktens faxfunktioner och hjälper dig att
utföra följande åtgärder:

Ansluta produkten till en telefonlinje

Ansluta ytterligare enheter

Ange faxinställningar

Ställa in svarsläge och antal ringsignaler före svar

Aktivera ringsignalmönster

Det rekommenderas att du behåller denna faxhandbok ifall du behöver
anvisningar om särskilda faxfunktioner.

Om du vill ha allmänna installationsinstruktioner för produkten, t.ex.
anvisningar för hur du ska installera tonerkassetter, sätta i
inmatningsfack och den automatiska dokumentmataren (ADF), installera
produktens programvara och ansluta produkten till ett nätverk ser du i
handboken med grundläggande anvisningar som medföljer produkten.