HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Yleisiä faksiongelmia

background image

Yleisiä faksiongelmia

Tämän osan taulukosta löydät ratkaisuja faksiongelmiin.

Ongelma

Syy

Ratkaisu

Asiakirjan syöttö
pysähtyy kesken faksin
lähettämisen.

Ladattavan paperin
maksimipituus on 381 mm
(15 tuumaa). Pidemmän
paperin faksaaminen
pysähtyy 381 mm (15
tuuman) kohdalla.

Automaattisen
asiakirjansyöttölaitteen
vähimmäissivukoko on 127 x
127 mm (5 x 5 tuumaa). Jos
paperi on liian pieni, se voi
tukkeutua syöttölaitteeseen.

Jos laitteessa ei ole tukosta ja
aikaa on kulunut vähemmän kuin
yksi minuutti, odota hetki, ennen
kuin painat Peruuta-näppäintä.
Jos laitteessa on tukos, katso
tukoksen selvitysohjeet
elektronisesta käyttöoppaasta.
Lähetä sitten työ uudelleen.

Jos laitteessa on tukos, katso
tukoksen selvitysohjeet
elektronisesta käyttöoppaasta.

Faksitoimintalokit tai
faksin lähetysraportit
tulostuvat ei-toivottuun
aikaan.

Faksitoimintalokin tai faksin
lähetysraportin asetukset
eivät ole oikeat.

Tulosta asetusraportti ja tarkista
milloin raportit tulostuvat. Katso
elektronisen käyttöoppaan aiheista
lisätietoja asetusraportin
tulostamisesta,
faksinlähetysraportin
tulostamisajan määrittämisestä
sekä faksitoimintalokin
asettamisesta tilaan, jossa se
tulostetaan automaattisesti.

Laitteesta tulevien
äänten voimakkuus on
liian korkea tai matala.

Äänenvoimakkuusasetukset
täytyy säätää.

Katso elektronisen käyttöoppaan
aiheista lisätietoja
äänenvoimakkuusasetusten
muuttamisesta.

background image

32 Luku 4 Vianmääritys

FIXC