HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ãéá íá äéáãñÜøåôå Åíá Üôïìï á²ü ôïí êùäéêü ïìáäï²ïéçìÅíçò êë×óçò

background image

Για να διαγράψετε ένα άτοµο από τον κωδικό
οµαδοποιηµένης κλήσης

1

Πατήστε το µενού/enter.

2

Χρησιµοποιήστε το κουµπί < ή το κουµπί > για να επιλέξετε

Fax Setup

(

Εγκατάσταση

φαξ

)

και πατήστε το µενού/enter.

3

Για να επιλέξετε

Phone Book (

Τηλεφωνικός

κατάλογος

)

πατήστε το µενού/enter.

4

Χρησιµοποιήστε το κουµπί < ή το κουµπί > για να επιλέξετε

Group

Setup (

Οµαδική

εγκατάσταση

)

και πατήστε το µενού/enter.

5

Χρησιµοποιήστε το κουµπί < ή το κουµπί > για να επιλέξετε

Del. # in

Group (

∆ιαγρ

. #

σε

οµάδα

)

και πατήστε το µενού/enter.

6

Για να επιλέξετε το άτοµο που θέλετε να διαγράψετε από την οµάδα,
χρησιµοποιήστε το κουµπί < ή το κουµπί >.

7

Για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, πατήστε το µενού/enter.

8

Για να διαγράψετε άλλα άτοµα από την οµάδα, επαναλάβετε τα βήµατα 6
και 7.
Ή
Πατήστε το cancel (ακύρωση) αν έχετε τελειώσει.

background image

ELXC

Χρήση χαρακτήρων κλήσης 29

Ελληνικ

α

Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις του
τηλεφωνικού καταλόγου

Μπορείτε να διαγράψετε όλους τους κωδικούς αυτόµατης κλήσης, τα πλήκτρα
ενός πατήµατος και τους κωδικούς οµαδοποιηµένης κλήσης που είναι
προγραµµατισµένοι στο προϊόν.

Προσοχή

Όταν οι κωδικοί αυτόµατης κλήσης, τα πλήκτρα ενός πατήµατος και οι κωδικοί
οµαδοποιηµένης κλήσης διαγραφούν, δεν είναι δυνατή η επαναφορά τους.

1

Πατήστε το µενού/enter.

2

Χρησιµοποιήστε το κουµπί < ή το κουµπί > για να επιλέξετε

Fax Setup

(

Εγκατάσταση

φαξ

)

και πατήστε το µενού/enter.

3

Για να επιλέξετε

Phone Book (

Τηλεφωνικός

κατάλογος

)

πατήστε το µενού/enter.

4

Χρησιµοποιήστε το κουµπί < ή το κουµπί > για να επιλέξετε

Delete

All (

∆ιαγραφή

όλων

)

και πατήστε το µενού/enter.

5