HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ãñáãìáôï²ïßçóç á²ïóôïë×ò/ë×øçò öáî (âáóéê×)

background image

Πραγµατοποίηση
αποστολής/λήψης
φαξ (βασική)

Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται ορισµένα από τα βασικά χαρακτηριστικά
αποστολής/λήψης φαξ που διατίθενται στο HP LaserJet 3330. Για πλήρεις
πληροφορίες σε όλα τα χαρακτηριστικά φαξ, καθώς και για πληροφορίες
σχετικά µε όλα τα άλλα χαρακτηριστικά προϊόντων, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό
εγχειρίδιο χρήστη που περιέχεται στο CD-ROM του προϊόντος σας. Για οδηγίες
αναφορικά µε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη, ανατρέξτε στην ενότητα

“Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη” στη σελίδα 47

.