HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby wydrukowaæ rejestr czynnoœci faksu

background image

Aby wydrukować rejestr czynności faksu

1

Naciśnij przycisk menu/wybierz.

2

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję Raporty i naciśnij przycisk
menu/wybierz.

3

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję Rjstr zdarz fksu i naciśnij
przycisk menu/wybierz.

4

Naciśnij przycisk menu/wybierz aby wybrać Drukuj rejestr. Urządzenie
opuści menu i wydrukuje rejestr.