HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ustawianie godziny i daty

background image

Ustawianie godziny i daty

Aby ustawić lub zmienić godzinę i datę, należy wykonać poniższe kroki. Aby
znaleźć pomoc dotyczącą wpisywania informacji, należy zajrzeć do sekcji

“Wprowadzanie tekstu z panelu sterowania” na stronie 11

.

1

Na panelu sterowania naciśnij przycisk menu/wybierz.

background image

12 Rozdzial 1 Konfigurowanie

PLXC

2

Przy użyciu przycisków < i > wybierz opcję Nagłów,Godz/Data i naciśnij
przycisk menu/wybierz.

3

Naciśnij przycisk menu/wybierz, aby wybrać opcję Godz/Data.

4

Aby wybrać zegar 12-godzinny lub 24 godzinny, użyj przycisków < oraz
>, a następnie naciśnij przycisk menu/wybierz.

5

Używając klawiatury alfanumerycznej, wprowadź bieżącą godzinę.

6

W przypadku wybrania zegara 12-godzinnego, użyj przycisków < oraz >,
aby ustawić kursor za czwartą cyfrą. Wybierz 1 dla godzin
przedpołudniowych (AM) lub 2 dla godzin popołudniowych (PM), a
następnie naciśnij przycisk menu/wybierz.
LUB
W przypadku wybrania zegara 24-godzinnego, naciśnij przycisk
menu/wybierz.

7

Używając klawiatury alfanumerycznej, wprowadź bieżącą datę.

• Upewnij się, że do określenia miesiąca i dnia użyto dwóch cyfr (na

przykład “05” dla maja i “01” dla pierwszego dnia miesiąca).

8

Naciśnij przycisk menu/wybierz.