HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Pod¸¶czanie dodatkowych urz¶dzeñ

background image

Podłączanie dodatkowych
urządzeń

Podłącz urządzenia dodatkowe w kolejności
przedstawionej poniżej. Wyjście każdego
urządzenia jest podłączone do wejścia
kolejnego, tworząc w ten sposób łańcuch. Aby
pominąć któreś z urządzeń, omiń je i przejdź do
następnego urządzenia.

1

Odłącz zasilanie wszystkich urządzeń,
które chcesz połączyć.

2

Jeśli urządzenie nie zostało jeszcze
podłączone do linii telefonicznej, zapoznaj
się z sekcją

“Podłączanie urządzenia do

linii telefonicznej” na stronie 5

zanim

przejdziesz dalej. Urządzenie zostało już
podłączone do gniazda linii telefonicznej.

3

Otwórz drzwiczki kasety drukującej i otwórz
panel po lewej stronie, aby odsłonić
gniazda linii telefonicznej.

4

Usuń plastikową wkładkę z dolnego
gniazda telefonicznego znajdującego się w
panelu po lewej stronie.

4

3

background image

10 Rozdzial 1 Konfigurowanie

PLXC

5

Aby podłączyć modem wewnętrzny lub
zewnętrzny, podłącz jego przewód
telefoniczny do gniazda “phone”
urządzenia (gniazdo dolne). Podłącz drugi
koniec przewodu telefonicznego do
gniazda “line” w modemie.

Uwaga

Niektóre komputery wyposażone są w drugie
gniazdo “line”, służące do podłączenia do linii
przeznaczonej dla połączeń głosowych. W
przypadku posiadania dwóch gniazd “line”
należy sprawdzić w dokumentacji komputera,
czy użyto właściwego.

6

Aby podłączyć automat zgłoszeniowy,
podłącz przewód telefoniczny do gniazda
“phone” w poprzednim urządzeniu.
Podłącz drugi koniec przewodu
telefonicznego do gniazda “line” automatu
zgłoszeniowego.

7

Aby podłączyć telefon, podłącz przewód
telefoniczny do gniazda “phone” w
poprzednim urządzeniu. Podłącz drugi
koniec przewodu telefonicznego do
gniazda “line” w telefonie.

8

Po podłączeniu dodatkowych urządzeń
włącz ponownie ich zasilanie.

9

Zamknij panel po lewej stronie i drzwiczki
kasety drukującej. Zamykając panel po
lewej stronie upewnij się, że przewód
telefoniczny poprowadzony jest przez górne
nacięcie w panelu.

6

7

5

background image

PLXC

Określanie ustawień faksu 11

P

o

lski