HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Ogólne problemy z faksem

background image

Ogólne problemy z faksem

Skorzystaj z zamieszczonych w tym rozdziale tabel, aby rozwiązać problemy z
faksem.

Problem

Przyczyna

Rozwiązanie

Brak podawania
dokumentu w trakcie
faksowania.

Maksymalna długość strony
wynosi 381 mm (15 cali).
Faksowanie dłuższych stron
zostanie przerwane po 381
mm (15 calach).

Minimalny rozmiar papieru w
automatycznym podajniku
dokumentów wynosi 127 na
127 mm (5 na 5 cali). Jeśli
dokument jest zbyt mały, może
nastąpić jego zacięcie
wewnątrz automatycznego
podajnika dokumentów.

Jeśli zacięcie nie nastąpiło, a
problem trwał krócej niż minutę, ,
odczekaj chwilę przed naciśnięciem
przycisku anuluj.
Jeśli nastąpiło zacięcie, zapoznaj się
z tematami ekranowej instrukcji
obsługi dotyczącymi usuwania zacięć
papieru. Następnie ponownie wyślij
zadanie.

Jeśli nastąpiło zacięcie, zapoznaj się
z tematami ekranowej instrukcji
obsługi dotyczącymi usuwania zacięć
papieru.

background image

38 Rozdzial 4 Rozwiązywanie problemów

PLXC