HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Aby uzyskaæ dostêp do ekranowej instrukcji obs¸ugi z dysku CD-ROM

background image

Aby uzyskać dostęp do ekranowej instrukcji
obsługi z dysku CD-ROM

Jeżeli nie zainstalowano oprogramowania urządzenia, ekranową instrukcję
obsługi można przejrzeć na komputerze, wykonując następujące kroki:

1

Aby wyświetlić ekran powitalny, włóż dysk CD-ROM z oprogramowaniem
urządzenia do napędu CD komputera.

• Jeżeli ekran powitalny nie zostanie wyświetlony, kliknij przycisk Start

na pasku zadań systemu Windows, kliknij Uruchom, wpisz Z:\setup
(gdzie Z oznacza literę napędu CD) i kliknij OK.

2

Na ekranie powitalnym kliknij Documentation (Dokumentacja).

3

Na ekranie dokumentacji kliknij PDF Format (Format PDF) lub HTML
Help Format (Pomoc w formacie HTML) w polu User Guide Viewing
Options (Opcje przeglądania instrukcji obsługi).

Uwaga

Jeżeli komputer pracuje pod kontrolą systemu Windows 95, w celu
przeglądania lub drukowania ekranowej instrukcji obsługi w formacie HTML
wymagana jest instalacja programu Internet Explorer w wersji 4.01 lub
nowszej.

Do przeglądania lub drukowania ekranowej instrukcji obsługi w formacie PDF
wymagane jest wcześniejsze zainstalowanie programu Adobe® Acrobat
Reader.

background image

46 Rozdzial 4 Rozwiązywanie problemów

PLXC

background image

Ελληνικ

α

hp LaserJet 3330mfp

εγχειρίδιο φαξ

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 Η.Π.Α.

Πληροφορίες για τα πνευµατικά

δικαιώµατα

© Πνευµατικά δικαιώµατα
Hewlett-Packard Company 2001

Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώµατος. Απαγορεύεται η
αναπαραγωγή, οι προσαρµογές, ή
η µετάφραση χωρίς προηγούµενη
έγγραφη άδεια, εκτός από ό,τι
θεωρείται επιτρεπτό σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία περί πνευµατικών
δικαιωµάτων.

Κωδικός προϊόντος C9126-90923
Πρώτη έκδοση, Σεπτέµβριος
2001

Εγγύηση

Οι πληροφορίες που περιέχονται
στο παρόν έγγραφο υπόκεινται σε
αλλαγή χωρίς ειδοποίηση.

Η Hewlett-Packard δεν παρέχει
καµία εγγύηση αναφορικά µε
αυτήν την πληροφορία. Η
HEWLETT-PACKARD
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ∆ΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ
ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.

Η Hewlett-Packard δεν θα
θεωρείται υπεύθυνη για κάθε
άµεση, έµµεση, τυχαία,
επακόλουθη, ή άλλη υποτιθέµενη
ζηµία σε σχέση µε την παροχή ή τη
χρήση αυτής της πληροφορίας.

ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΤΕΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ:
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ: “Η χρήση, η
αναπαραγωγή, ή η δηµοσιοποίηση
από την κυβέρνηση υπόκειται σε
περιορισµούς όπως αναφέρονται
στην υποπαράγραφο (c) (1)(ii) της
«Ρήτρας δικαιωµάτων τεχνικών
δεδοµένων» στο DFARS
52.227-7013.”

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Πιθανός κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας

Πάντοτε να ακολουθείτε τις βασικές
προφυλάξεις ασφαλείας όταν
χρησιµοποιείτε αυτό το προϊόν για
να µειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς
ή ηλεκτροπληξίας.

1

∆ιαβάστε και καταλάβετε
όλες τις οδηγίες στο
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
χρήστη.

2

Τηρήστε όλες τις
προειδοποιήσεις και τις
οδηγίες που αναγράφονται
στο προϊόν.

3

Χρησιµοποιείτε µόνο
γειωµένη ηλεκτρική πρίζα
όταν συνδέετε το προϊόν
HP LaserJet 3330 σε πηγή
τροφοδοσίας. Αν δεν
γνωρίζετε αν η πρίζα είναι
γειωµένη, ρωτήστε έναν
έµπειρο ηλεκτρολόγο.

4

Μην αγγίζετε τις επαφές στα
άκρα του καλωδίου
τηλεφώνου ή οποιαδήποτε
υποδοχή στο προϊόν
HP LaserJet 3330.
Αντικαταστήστε άµεσα τα
καλώδια που έχουν υποστεί
βλάβη.

5

Μην εγκαθιστάτε ποτέ
τηλεφωνική καλωδίωση κατά
τη διάρκεια καταιγίδας.

6

Αποσυνδέστε αυτό το προϊόν
από τις πρίζες του τοίχου και
τις υποδοχές τηλεφώνου πριν
τον καθαρισµό.

7

Μην εγκαθιστάτε ή
χρησιµοποιείτε αυτό το
προϊόν κοντά σε νερό ή όταν
είστε βρεγµένοι.

8

Εγκαταστήστε το προϊόν µε
ασφάλεια σε σταθερή
επιφάνεια.

9

Εγκαταστήστε το προϊόν σε
προστατευµένη θέση όπου
κανείς δεν µπορεί να πατήσει
ή να σκοντάψει στη γραµµή
του τηλεφώνου και η γραµµή
του τηλεφώνου δεν θα
υποστεί βλάβη.

10

Αν το προϊόν δεν λειτουργεί
κανονικά, δείτε το
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο
χρήστη.

11

Αναφέρετε όλες τις
ερωτήσεις για τη συντήρηση
σε έµπειρο προσωπικό.

Οι πληροφορίες αναφορικά µε τις
προϋποθέσεις του FCC Κλάση B,
Parts 15 και 68 και τις άλλες
κανονιστικές προϋποθέσεις
µπορούν αν βρεθούν στο
ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη.

Πιστοποιήσεις εµπορικών

σηµάτων

Τα σήµατα Microsoft®, Windows®
και Windows NT® αποτελούν
U.S.εµπορικά σήµατα κατατεθέντα
της Microsoft Corporation.

Όλα τα άλλα προϊόντα που
αναφέρονται στον οδηγό µπορεί να
αποτελούν εµπορικά σήµατα των
αντίστοιχων εταιρειών.

Οι τοπικοί νόµοι µπορεί να
απαγορεύουν τη χρήση αυτού του
προϊόντος εκτός των
συγκεκριµένων χωρών. Στις
περισσότερες χώρες,
απαγορεύεται ρητά από το νόµο η
σύνδεση µη εγκεκριµένου
εξοπλισµού τηλεπικοινωνιών
(συσκευές φαξ) σε δηµόσια
τηλεφωνικά δίκτυα.

background image

ELXC

3

Ελληνικ

α

Περιεχόµενα

1 Εγκατάσταση

Εισαγωγή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Σύνδεση του προϊόντος σε γραµµή τηλεφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Για να συνδέσετε το προϊόν σε γραµµή τηλεφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Σύνδεση πρόσθετων συσκευών. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Για να συνδέσετε πρόσθετες συσκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Καθορισµός των ρυθµίσεων του φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Για να εισάγετε κείµενο από τον πίνακα ελέγχου . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Για να ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Για να ρυθµίσετε την κεφαλίδα του φαξ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

Ρύθµιση της λειτουργίας απάντησης. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Για να ρυθµίσετε τη λειτουργία απάντησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

Ρύθµιση «ήχοι κλήσης για απάντηση» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Πίνακας µε τους προτεινόµενους ήχους κλήσης για απάντηση. . . . . . . 15
Για να ρυθµίσετε τον αριθµό των ήχων κλήσης για απάντηση. . . . . . . . 15

Ενεργοποίηση των προτύπων ήχων κλήσης για απάντηση . . . . . . . . . . . . . . 16

Για να ενεργοποιήσετε τα πρότυπα ήχων κλήσης για απάντηση . . . . . . 16

2 Πραγµατοποίηση αποστολής/λήψης φαξ (βασική)

Τοποθέτηση πρωτοτύπων σε φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Για να τοποθετήσετε έγγραφα φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Αποστολή φαξ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Για να αποστείλετε ένα φαξ σε έναν παραλήπτη . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Αλλαγή της προεπιλεγµένης

αντίθεσης και της ανάλυσης για εξερχόµενα φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη αντίθεση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Για να αλλάξετε την προεπιλεγµένη ανάλυση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

∆ιαγραφή φαξ από τη µνήµη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Για να διαγράψετε φαξ από τη µνήµη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Αποστολή φαξ από το λογισµικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Για να αποστείλετε ένα φαξ από το λογισµικό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

3 Αποστολή/λήψη φαξ (προχωρηµένη)

Πληροφορίες για τους κωδικούς αυτόµατης κλήσης, τα πλήκτρα

ενός πατήµατος και τους κωδικούς οµαδοποιηµένης κλήσης . . . . . . . 23
Για να προγραµµατίσετε κωδικούς

αυτόµατης κλήσης και πλήκτρα ενός πατήµατος . . . . . . . . . . . . . 23

Για να διαγράψετε κωδικούς ταχείας

κλήσης και πλήκτρα ενός πατήµατος. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Για να προγραµµατίσετε γρήγορα

κωδικούς αυτόµατης κλήσης ή πλήκτρα ενός πατήµατος. . . . . . . 25

background image

4

ELXC

Για να προγραµµατίσετε ένα

πλήκτρο ενός πατήµατος για εναλλακτικό υπεραστικό κωδικό . . . 26

Για να διαχειριστείτε τους κωδικούς οµαδοποιηµένης κλήσης . . . . . . 27
Για να προγραµµατίσετε τους κωδικούς οµαδοποιηµένης κλήσης . . . 27
Για να διαγράψετε τους κωδικούς οµαδοποιηµένης κλήσης. . . . . . . . . 28
Για να διαγράψετε ένα άτοµο από τον κωδικό οµαδοποιηµένης κλήσης28
Για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις του τηλεφωνικού καταλόγου 29

Χρήση χαρακτήρων κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

Για να εισάγετε µία παύση ή αναµονή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Εισαγωγή προθέµατος κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Για να ρυθµίσετε το πρόθεµα κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Ενεργοποίηση εσωτερικού τηλεφώνου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Χρήση µη αυτόµατης κλήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Για να χρησιµοποιήσετε µη αυτόµατη κλήση. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Εκτύπωση της καταγραφής δραστηριότητας του φαξ. . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Για να τυπώσετε την καταγραφή δραστηριότητας του φαξ . . . . . . . . . . 32

Αλλαγή των χρόνων εκτύπωσης αναφοράς κλήσης φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Για να ρυθµίσετε τους χρόνους εκτύπωσης αναφοράς κλήσης φαξ . . . 33

4 Επίλυση προβληµάτων

Το φαξ σας έχει εγκατασταθεί σωστά; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Τι τύπο τηλεφωνικής γραµµής χρησιµοποιείτε; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Χρησιµοποιείτε µία συσκευή

προστασίας από απότοµη µεταβολή τάσης; . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Χρησιµοποιείτε υπηρεσία αποστολής

φωνητικών µηνυµάτων τηλεφωνικής εταιρείας; . . . . . . . . . . . . . . 36

Χρησιµοποιείτε αυτόµατο τηλεφωνητή; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Γενικά προβλήµατα αποστολής/λήψης φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Προβλήµατα λήψης φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Προβλήµατα αποστολής φαξ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Πρόσβαση στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό

εγχειρίδιο χρήστη από το λογισµικό προϊόντος . . . . . . . . . . . . . . . 46

Για να έχετε πρόσβαση στο ηλεκτρονικό

εγχειρίδιο χρήστη από το CD-ROM του προϊόντος . . . . . . . . . . . . 46

background image

ELXC

Εισαγωγή 5

Ελληνικ

α

1

Εγκατάσταση