HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Printerikasseti paigaldamine

background image

Printerikasseti paigaldamine

Printerikasseti paigaldamiseks toimige
järgmiselt:

HOIATUS

Printerikasseti kahjustamise vältimiseks
ärge jätke seda valguse kätte kauemaks kui
mõneks minutiks.

1

Kontrollige, et printerikasseti luuk oleks
avatud.

2

Võtke printerikassett pakendist välja
ja leidke kasseti otsast pitserlint.

3

Pitserlindi eemaldamiseks kassetist
haarake lindist ja tõmmake see otse
kassetist välja. Vältige lindi küljes oleva
musta tooneri puudutamist.

4

Pange kassett sisse, nagu näidatud,
nii et nooled näitaksid toote sisse.

5

Sulgege printerikasseti luuk.

Märkus

Kui toonerit satub rõivastele või muudele
kangastele, pühkige tooner kuiva lapiga ära.
Peske neid esemeid külma veega ja
kuivatage õhu käes.

HOIATUS

Kuum vesi või kuivati kuumus võivad tooneri
kangasse fikseerida.

Hewlett-Packard Company ei saa soovitada
kasutada uusi, uuesti täidetud ega uuesti
toodetud mitte-HP printerikassette. Et need
ei ole HP tooted, ei saa HP nende
konstruktsiooni mõjutada ega kvaliteeti
kontrollida.

4

2

3

1

5

background image

14 2 Toote ülesseadmine

ETWW