HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Programmatûras uzstâdî²ana (Macintosh OS X)

background image

Programmatūras uzstādīšana (Macintosh OS X)

Rīkojieties atbilstoši šiem norādījumiem, lai uzstādītu programmatūru
Macintosh datorā uz Mac OS X platformas.

1

Ielieciet izstrādājuma programmatūras disku kompaktdisku draiverī.

2

CD mapē divreiz noklikšķiniet uz HP All-in-One Installer ikonas.

3

Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem un
noklikšķiniet uz Install.

• Ja parādās attiecīgs uzaicinājums, ievadiet administratora

tiesību iegūšanai nepieciešamo lietotāja vārdu un paroli.

4

Parādoties uzaicinājumam, pārstartējiet datoru. Pēc datora
pārstartēšanas automātiski tiek palaists HP All-in-One Setup
Assistant.

5

Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

background image

LVWW

Programmatūras uzstādīšana 25

6

No mapes Applications\Utilities atveriet Print Center un izvēlieties
Add Printer.

7

Atzīmējiet Directory Services un izvēlieties HP AIO Print.

8

Iezīmējiet tikko uzstādītā izstrādājuma ierakstu un noklikšķiniet uz
Add.

9

Ja jūsu izstrādājums nedarbojas kā fakss, aizveriet Print Center.
Uzstādīšana ir pabeigta. Ja strādājat ar HP LaserJet 3330
izstrādājumu, tālāk veiciet turpinājumā aprakstītās darbības.

10 Izvēlieties Add Printer.

11 Atzīmējiet Directory Services un izvēlieties HP AIO Fax.

12 Iezīmējiet tikko uzstādītā izstrādājuma ierakstu un noklikšķiniet uz

Add.

13 Aizveriet Print Center. Uzstādīšana ir pabeigta.

background image

26 2 Uzstādīšana

LVWW

background image

LVWW

HP LaserJet 3300 sērijas izstrādājuma darbības traucējumu konstatācija un novēršana 27

Latviešu

3

Darbības traucējumu

konstatācija un

novēršana

HP LaserJet 3300 sērijas izstrādājuma darbības