HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Programmatûras uzstâdî²ana (Windows)

background image

Programmatūras uzstādīšana (Windows)

Atbilstoši zemāk esošajiem norādījumiem uzstādiet izstrādājuma
programmatūru personālajos datoros, kuru platforma ir Windows 95, 98,
NT 4.0 SP3, ME, 2000 vai XP. Windows 95 lietotājiem būs pieejamas
tikai programmatūras pamata funkcijas. Informāciju tikai par printera
draivera uzstādīšanu skatīt nākamajā sadaļā.

Piezīme

Lai programmatūru uzstādītu uz Windows NT 4.0 SP3, XP vai 2000
platformas, jums jābūt administratora tiesībām (startējot un pārstartējot).

1

Aizveriet visas datorā atvērtās programmas. Ja parādās New
Hardware Wizard, noklikšķiniet uz Cancel.

2

Lai atvērtu ekrānu Welcome, ielieciet printera programmatūras
kompaktdisku datora kompaktdisku draiverī.

• Ja ekrāns Welcome neatveras, Windows uzdevumu joslā

noklikšķiniet uz Start, noklikšķiniet uz Run, iedrukājiet Z:\setup
(kur Z ir kompaktdisku draiva burts) un noklikšķiniet uz OK.

3

Rīkojieties atbilstoši ekrānā redzamajiem norādījumiem.

4

Noklikšķiniet uz Software Installation.

5

Uzstādiet programmatūru, rīkojoties atbilstoši ekrānā redzamajiem
norādījumiem.

• Ja izstrādājums ir pieslēgts tīklam, parādoties uzaicinājumam,

izvēlieties Connected to the network un izvēlieties tīkla
pieslēguma veidu.

• Pirms uzstādīšanas beigām, parādoties uzaicinājumam,

izvēlieties Print a test page.

6

Noklikšķiniet uz Finish.

7

Ja parādās uzaicinājums pārstartēt datoru, noklikšķiniet uz Yes.
Pēc datora pārstartēšanas tiek izdrukāta pārbaudes lapa. Ja
uzaicinājums pārstartēt datoru neparādās, pārbaudes lapa tiek
izdrukāta uzreiz.

8

Ja pārbaudes lapa tiek izdrukāta pareizi, uzstādīšana ir pabeigta.
Ja pārbaudes lapa tiek izdrukāta nepareizi, skatīt informāciju sadaļā

“Darbības traucējumu konstatācija un novēršana” 27. lappusē

.

Piezīme

Sistēmās uz Windows 2000 platformas vai Windows 98 sistēmās ar USB
savienojumu pēc datora pārstartēšanas var parādīties logs New Hardware
Wizard. Ja tas notiek, noklikšķiniet uz Next, lai pabeigtu uzstādīšanu.

background image

LVWW

Programmatūras uzstādīšana 23

Latviešu