HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Uzstâdî²anas pabeig²ana

background image

Uzstādīšanas pabeigšana

Pēc aparatūras salikšanas un izstrādājuma pārbaudes izvēlieties vienu
no tabulā uzskaitītajām konfigurācijām un atbilstoši norādījumiem
pabeidziet HP LaserJet 3300 sērijas izstrādājuma uzstādīšanu.