HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Prijungimo prie tinklo reikalavimai

background image

Prijungimo prie tinklo reikalavimai

Jeigu įsigijote HP LaserJet 3320n ir norite produktą prijungti prie tinklo
naudodami HP Jetdirect 310x spausdinimo serverį, esantį produkto
komplekte, naudokitės šio vadovo instrukcijomis.
Jeigu įsigijote HP LaserJet 3300 serijinį produktą, bet ne HP LaserJet
3320n ir norite produktą prijungti prie tinklo, būtinai naudokite suderintą
su HP Jetdirect spausdinimo serverį ir atlikite veiksmus, aprašytus

“Kaip

naudoti suderintą su HP Jetdirect spausdinimo serverį” puslapyje 10

.

Spausdinimo serverį pasirinkite priklausomai nuo turimo tinklo ryšio tipo
ir prietaisų, kuriuos norite prijungti prie spausdinimo serverio, kiekio.
Š ie spausdinimo serveriai yra suderinti su HP LaserJet 3300 serijiniais
produktais, juos galima įsigyti pas vietinį HP produktų platintoją arba
Interneto puslapyje

http://www.buy.hp.com

.

Modelis

Produkto
numeris

Spausdinimo serverio
naudojimas

Firmos prekės
versijos
numeris

HP Jetdirect 175x

J3258B

10Base-T tinklo ryšys (prijungia vieną
produktą prie tinklo)

Visi

HP Jetdirect 175x

J6035A

10Base-T arba 100Base-Tx tinklo
ryšys (prijungia vieną produktą prie
tinklo)

Visi

HP Jetdirect 300x

J3263A

10Base-T arba 100Base-Tx tinklo
ryšys (prijungia vieną produktą prie
tinklo)

H.08.00 arba
aukštesnis

HP Jetdirect 310x

J6038A

10Base-T arba 100Base-Tx tinklo
ryšys (esantis komplekte su HP
LaserJet 3320n produktais - prijungia
vieną produktą prie tinklo)

Visi

HPJetdirect 500x

J3264A

Token Ring tinklo ryšys (prijungia
produktą ir du kitus prietaisus prie
tinklo)

Pastaba: Produktas yra suderintas tik
su 1 šio spausdinimo serverio
prievadu.

J.08.00 arba
aukštesnis

HP Jetdirect 500x

J3265A

BNC, 10Base-T ar 100Base-Tx tinklo
ryšys (prijungia produktą ir du kitus
prietaisus prie tinklo)

Pastaba: Produktas yra suderintas tik
su 1 šio spausdinimo serverio
prievadu.

J.08.00 arba
aukštesnis

background image

10 1 Įvadas

LTWW

Pastaba

HP nerekomenduoja naudoti HP Jetdirect spausdinimo serverio su
senesniais firmos produktais, nei aukščiau išvardintieji. Norėdami
patikrinti firmos produkto versijos numerį, spausdinimo serverio
dokumentuose ieškokite instrukcijų, kaip išspausdinti konfigūracijos
puslapį.

Jeigu turite HP Jetdirect 170x spausdinimo serverį ir jūsų spausdinimo
serverio modelio numeris nėra J3258B, jūsų spausdinimo serveris nėra
suderintas su HP LaserJet 3300 serijiniu produktu.
Jeigu turite HP Jetdirect 300x ar 500x spausdinimo serverį ir jūsų
spausdinimo serverio versijos numeris H.08.00 ar J.08.00 arba
aukštesnis, įkraukite firmos produkto funkcijų išplėtimo įrangą iš HP
internetinio puslapio

http://www.hp.com/support/net_printing

, kad

spausdinimo serverį galėtumėte naudoti su HP LaserJet 3300 serijiniais
produktais.