HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Produkto prijungimas prie kompiuterio

background image

Produkto prijungimas prie kompiuterio

Šiame skyriuje parodyta, kaip prijungti HP LaserJet 3300 produktą prie
kompiuterio spausdintuvo kabeliu, kurį jau anksčiau prijungėte prie
produkto.
Prie savo HP LaserJet 3300 produkto galite prijungti du personalinius
kompiuterius—vieną lygiagrečiuoju kabeliu ir vieną USB—tokiu būdu
produktu galima dalintis.

Konfigūracija

Instrukcijos

Atskirai stovintis kopijavimo įrenginys

Parengimas baigtas - jūsų produktas yra paruoštas
naudojimui.

Prijungtas prie tam skirto kompiuterio
arba kompiuterių

Žiūrėkite

“Produkto prijungimas prie kompiuterio”

puslapyje 18

.

Prijungtas prie tinklo, naudojant HP
Jetdirect 310x spausdinimo serverį

Žiūrėkite

“Produkto prijungimas prie tinklo” puslapyje 19

.

Pastaba: Jeigu nusipirkote HP Jetdirect 310x spausdinimo
serverį ne kartu su HP LaserJet 3320n produktu, nediekite
programinės įrangos, kuri buvo kartu su spausdinimo
serveriu. Produkto programinę įrangą naudokite savo
HPLaserJet 3300 serijinio produkto CD-ROM įrenginyje.

Prijungtas prie tinklo, naudojant ne
HP Jetdirect 130x modelio
spausdinimo serverį, o kitą

Žiūrėkite HP Jetdirect spausdinimo serverio dokumentuose
ir tada žiūrėkite

“Programinės įrangos įdiegimas”

puslapyje 21

.

Pastaba: Nediekite programinės įrangos, kuri yra prie HP
Jetdirect spausdinimo serverių. Naudokite produkto
programinę įrangą, esančią HPLaserJet 3300 serijinio
produkto kompaktiniame diske.

Prijungtas tiktai prie telefono linijos
fakso siutimo ir kopijavimo reikmėms
(tiktai HP LaserJet 3330)

Instrukcijas, kaip prijungti produktą prie telefonijos linijos,
rasite HP LaserJet 3330 produkto fakso vadove.

Prijungtas tiktai prie telefono linijos ir
tam skirto kompiuterio visoms
spausdinimo, kopijavimo, skenavimo
ir fakso siutimo reikmėms (tiktai HP
LaserJet 3330)

Instrukcijas, kaip prijungti produktą prie telefonijos linijos,
rasite HP LaserJet 3330 produkto fakso vadove, toliau
žiūrėkite

“Programinės įrangos įdiegimas” puslapyje 21

šiame vadove.

background image

LTWW

Produkto prijungimas prie tinklo 19

Li

etuviu

Pastaba

Kompiuteriai, veikiantys Windows 95 ir Windows NT 4.0 SP3 aplinkoje,
nenaudojami su USB kabelio ryšiu. Macintosh kompiuteryje lygiagretaus
kabelio ryšys nenaudojamas.

Pastaba

Jeigu naudojate lygiagretųjį kabelį, prijunkite jį tiesiai prie tam skirto IEEE
1284-B abiejų krypčių, atitinkančio ECP lygiagrečiojo prievado. Jeigu prie
lygiagrečiojo prievado prijungtas kitas prietaisas (pvz. išorinis kaupimo
prietaisas), jį reikia atjungti.