HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Kaip prijungti 3320n produktà prie tinklo, naudojant HP Jetdirect 310x spausdinimo serverá

background image

Kaip prijungti 3320n produktą
prie tinklo, naudojant HP
Jetdirect 310x spausdinimo
serverį

Pastaba

Jeigu prie produkto neprijungėte USB
kabelio, prieš atlikdami šią procedūrą,
žiūrėkite

“Kaip prijungti spausdintuvo kabelį

prie produkto” puslapyje 12

.

1

Suraskite HP Jetdirect 310x
spausdinimo serverį, kuris buvo kartu
su produktu.

2

Laikydami USB kabelį USB simboliu
į viršų, įkiškite keturkampį kabelio galą
(t.y. pritvirtinto prie produkto) į USB lizdą
spausdinimo serverio priekyje.
Pasirūpinkite, kad kištukas būtų pilnai
įkištas.

3

Prijunkite spausdintuvo serverį prie
10Base-T arba 100Base-T vietinio tinklo
įkišdami tinklo kabelį į tinklo prievadą,
esantį spausdinimo serverio
užpakaliniame skydelyje.

4

Įkiškite spausdinimo serverio elektros
adapterį į elektros lizdą. Įkiškite kitą
elektros adapterio galą į elektros

lizdą, esantį spausdinimo serverio
užpakalinėje pusėje.

5

Elektros/būklės

šviesa (1) mirksi žaliai

apie 15 sekundžių ir tada įsijungia žalia
šviesa, parodanti, kad pavyko prijungti
prie elektros. 10 arba 100 LED šviesa
(2) parodo, kad pavyko prijungti prie
tinklo.

6

Norėdami išspausdinti konfigūracijos
puslapį, trumpai spustelėkite ir atleiskite
išbandymo

mygtuką užpakalinėje

spausdinimo serverio pusėje.
Konfigūracijos puslapį atspausdino
HP LaserJet 3320n produktas. Jeigu
puslapio neatspausdino, žiūrėkite

“Nesklandumų pašalinimas”
puslapyje 27

.

2

3

4

5

1

2

6

background image

LTWW

Programinės įrangos įdiegimas 21

Li

etuviu