HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Nõuded keskkonnale

background image

Nõuded keskkonnale

Paigaldage toode kohta, mis vastab järgmistele nõuetele:

Asetage toode kindlale tasasele pinnale, kus see oleks eemal
otsest päikesevalgusest, lahtisest tulest, tolmust ja
ammoniaagiaurudest.

Keskkond peab olema hea ventilatsiooniga, ilma järskude
temperatuuri ja õhuniiskuse muutusteta ning jääma järgmistesse
vahemikesse:
Temperatuur: 15 – 32,5 °C
Suhteline õhuniiskus: 10 – 80% (kondenseerumiseta)

Toote ümbruses peab olema piisavalt ruumi trükimaterjalide
lisamiseks ja hea ventilatsioon, toodet otse läbivad trükikandjad
väljuvad toote tagant.

74 cm

81 cm

53 cm

background image

ETWW

Nõuded võrguühendusele 9

Eesti