HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Juhtpaneeli menüü printimine

background image

Juhtpaneeli menüü printimine

Lisaks konfiguratsioonilehekülje printimisele võite toote testimiseks
printida selle menüü, milles on näidatud kõik juhtpaneeli menüüvalikud.
Juhtpaneeli menüü väljaprintimiseks toimige järgmiselt:

1

Vajutage toote juhtpaneelil menu/enter (menüü/sisestamine).

2

Valige nuppude < ja > abil Reports (aruanded) ja vajutage

menu/enter.

3

Valige nuppude < ja > abil Menu Structure (menüü struktuur)

ja vajutage menu/enter.

Printer prindib menüü, milles on näidatud kõik toote juhtpaneeli
menüüvalikud. Kui menüü printimine ei õnnestu, vt

“Veaotsing” lk 27

.

background image

18 2 Toote ülesseadmine

ETWW