HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Koopiamasina enesekontroll lameskanneri abil

background image

Koopiamasina enesekontroll lameskanneri abil

Kui teie tootel ei ole automaatse etteandja sisestussalve, võite testida
koopiamasinat konfiguratsioonilehekülje asetamisega lameskanneri
klaasile.

1

Asetage konfiguratsioonilehekülg, nagu näidatud, alaspidi
lameskanneri klaasile.

2

Sulgege ettevaatlikult kaas.

3

Vajutage toote juhtpaneelil start/copy (alusta/kopeeri).

Toode kopeerib konfiguratsioonilehekülje ja juhtpaneeli näidikule
ilmub uuesti Ready (valmis). Kui lehekülje kopeerimine ei õnnestu,

vt

“Veaotsing” lk 27

.

HOIATUS

Toote kahjustamise vältimiseks ärge laske skanneri kaanel skanneri
klaaspinnale kukkuda. Kui toodet parajasti ei kasutata, olgu skanneri kaas
alati suletud.