HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Tarkvara installeerimine (Windowsis)

background image

Tarkvara installeerimine (Windowsis)

Toote tarkvara installeerimiseks personaalarvutile, millel töötab
Windows 95, 98, NT 4.0 SP3, ME, 2000 või XP, järgige järgmisi juhiseid.
Windows 95 puhul saab kasutada vaid tarkvara põhifunktsioone. Teavet
ainult printeridraiveri installeerimise kohta leiate järgmisest lõigust.

Märkus

Tarkvara installeerimiseks Windows NT 4.0 SP3, XP või 2000 puhul
peavad teil olema (käivitamisel ja taaskäivitamisel) administraatori
õigused.

1

Väljuge kõigist oma personaalarvutis avatud programmidest. Kui
ilmub New Hardware Wizard (uue riistvara viisard), klõpsake
Cancel (tühista).

2

Tervitusekraani Welcome avamiseks pange toote tarkvaraga CD
arvuti CD-draivi.

• Kui tervitusekraani Welcome ei ilmu, klõpsake Windowsi

tegumiribal Start, klõpsake Run, trükkige Z:\setup (kus Z on
teie arvuti CD-draivi täht) ja klõpsake OK.

3

Järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

4

Klõpsake Software Installation (tarkvara installeerimine).

5

Tarkvara installeerimiseks järgige ekraanile ilmuvaid juhiseid.

• Kui toode on võrku ühendatud, valige viiba ilmumisel

Connected to the network (võrku ühendatud) ja valige
võrguühenduse liik.

• Enne installeerimise lõpetamist valige viiba ilmumisel Print a

test page (prindi testlehekülg).

6

Klõpsake Finish (lõpeta).

7

Kui viip näitab, et peate arvuti uuesti käivitama, klõpsake Yes (jah).
Pärast arvuti taaskäivitumist prindib printer testlehekülje. Kui viipa,
et peate arvuti uuesti käivitama, ei tule, prindib printer kohe
testlehekülje.

8

Kui printer prindib testlehekülje õigesti, on installeerimine valmis.
Kui printer ei prindi testlehekülge õigesti, vt

“Veaotsing” lk 27

.

Märkus

Windows 2000 korral või kui Windows 98 süsteemil on USB- ühendus,
võib pärast arvuti taaskäivitumist ilmuda aken New Hardware Wizard (uue
riistvara viisard). Sellisel juhul klõpsake installeerimise lõpuleviimiseks
Next (järgmine).

background image

ETWW

Tarkvara installeerimine 23

Eesti