HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Toote ühendamine arvutiga

background image

Toote ühendamine arvutiga

Märkus

Kui te ei ole printerikaablit tootega ühendanud, vt enne selle alustamist

“Printerikaabli ühendamine tootega” lk 12

.

1

Lahkuge töötavas arvutis kõigist rakendusprogrammidest.

2

Pistke printerist tulev USB- (1) või rööpkaabel (2) oma
personaalarvuti või Macintoshi õigesse pessa, nagu näidatud.

HOIATUS

Ärge ühendage rööpkaablit oma arvuti järjestikporti. Sellega võite toodet
kahjustada, kuid neid kaht pordiliiki on raske eristada. Kui vajate rööppordi
äratundmiseks abi, vt oma arvuti dokumentatsiooni.

3

Kui arvutiekraanile ilmub aken New Hardware Wizard (uue riistvara
viisard), klõpsake Cancel (tühista).