HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Programmatûras uzstâdî²ana

background image

Programmatūras uzstādīšana

Kad izstrādājums ir veiksmīgi pieslēgts datoram vai tīklam, uzstādiet
izstrādājuma programmatūru, rīkojoties atbilstoši šajā sadaļā
ietvertajiem norādījumiem. Lai pilnībā izmantotu visas izstrādājuma
iespējas un nodrošinātu drukāšanu tīklā, programmatūra jāuzstāda
katrā izstrādājumam pieslēdzamajā datorā.
Ja izstrādājums vēl nav pieslēgts datoram, pirms izstrādājuma
programmatūras uzstādīšanas izlasiet sadaļu

“Pieslēgšana datoram”

18. lappusē

vai

“Pieslēgšana tīklam” 19. lappusē

.

Programmatūras uzstādīšanas programmā ir pieejami turpinājumā
norādītie printeru draiveri.

PCL 6 printera draiveris ļauj izmantot visvairāk izstrādājuma
drukāšanas iespēju.

PCL 5e draiveris nodrošina savietojamību ar vecākiem LaserJet
printeriem.

PS printera draiveris emulē PostScript

®

2. līmeņa funkcijas

(PostScript ir reģistrēta Adobe Systems Incorporated preču zīme).

Pēc noklusējuma ir uzstādīts PCL 6 printera draiveris. Lai uzstādītu
kādu no pārējiem printeru draiveriem, izvēlieties opciju Custom Install
un izvēlieties citu printera draiveri.

1

2

background image

22 2 Uzstādīšana

LVWW

Piezīme

Skenēšanu iespējams veikt ar izstrādājuma programmatūru vai jebkuru
attiecīgu TWAIN atbilstošu skenēšanas lietojumprogrammu.
Izmantojamās lietojumprogrammas ir uzskaitītas izstrādājuma
kompaktdiskā esošajā failā readme.txt.