HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series Help

background image

hp LaserJet 3300mfp

gebruik

background image
background image

hp LaserJet 3300mfp

gebruikershandleiding

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 U.S.A.

Copyright-informatie

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging,
bewerking of vertaling zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming is verboden,
behalve voor zover toegestaan volgens het
auteursrecht.

Aan gebruikers van de Hewlett-Packard
printer waarop deze gebruikershandleiding
betrekking heeft, wordt een licentie verleend
voor: a) het maken van afdrukken van deze
gebruikershandleiding voor PERSOONLIJK
gebruik, INTERN gebruik of
BEDRIJFSMATIG gebruik, met dien
verstande dat de afdrukken niet worden
verkocht, doorverkocht of anderszins worden
verspreid; en b) het plaatsen van een
elektronische kopie van deze
gebruikershandleiding op een netwerkserver,
mits toegang tot de elektronische kopie
beperkt is tot PERSOONLIJK, INTERN
gebruik van de Hewlett-Packard printer die bij
deze gebruikershandleiding behoort.

Part number: C9124-90908
Edition 3: March 2002

Garantieverklaring

De informatie in dit document kan zonder
kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard biedt geen enkele garantie
met betrekking tot deze informatie.

HEWLETT-PACKARD AANVAARDT GEEN
ENKELE IMPLICIETE
AANSPRAKELIJKHEID
BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID DAN
WEL GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet aansprakelijk voor
enige directe, indirecte of incidentele schade
of gevolgschade danwel andere schade die
verband zou kunnen houden met het
verstrekken of gebruiken van deze informatie.

Handelsmerken

Microsoft®, Windows® en Windows NT® zijn
in de Verenigde Staten gedeponeerde
handelsmerken van Microsoft Corporation.

Alle andere in deze handleiding genoemde
producten zijn mogelijk handelsmerken van
de respectievelijke bedrijven.

background image

NLWW

3

Inhoud

1 Kennismaking met het apparaat

Het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

HP LaserJet 3300mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
HP LaserJet 3300se mfp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
HP LaserJet 3310mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
HP LaserJet 3320mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
HP LaserJet 3320n mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
HP LaserJet 3330mfp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Hardwareonderdelen van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Hardwareonderdelen van de HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Onderdelen van het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Faxknoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Alfanumerieke knoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Menu- en annuleerknoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Kopieer-, scan- en startknoppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Onderdelen van de HP Jetdirect 310x-afdrukserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Softwareonderdelen van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

2 Beknopte handleiding

Geschikte plaats voor het apparaat vinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Printerkabel verbinden met het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inktcartridge plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Invoerladen voor het afdrukmateriaal plaatsen en vullen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Lade voor automatische documentinvoer plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Het netsnoer aansluiten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Originelen plaatsen voor kopiëren of scannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Originelen op de flatbedscanner plaatsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Originelen in de automatische documentinvoer plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Controleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Een zelftest voor de printer uitvoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Een zelftest voor de copier uitvoeren met de automatische documentinvoer. . . . . . . . . 33
Zelftest van de copier uitvoeren met de flatbedscanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3 Algemene standaardinstellingen van het apparaat wijzigen

Productinstellingen van de HP LaserJet 3300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Configuratiepagina's afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Configuratiepagina afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Een menustructuur van het bedieningspaneel afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Fabrieksinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

De fabrieksinstellingen herstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Taal op het scherm van het bedieningspaneel wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

De taal op het scherm van het bedieningspaneel wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Standaardpapierformaten wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Het standaardpapierformaat wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Volume van het apparaat aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Alarmvolume aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Volume van de faxsignalen aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Belsignaalvolume van de fax aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Volume van de knoppen op het bedieningspaneel aanpassen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

Instellingen wijzigen met de computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

background image

4

NLWW

Standaardinstellingen wijzigen voor Windows

(alle toepassingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Standaardinstellingen wijzigen voor Macintosh

(alle toepassingen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

Instellingen tijdelijk wijzigen voor Windows (toepassing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Instellingen tijdelijk wijzigen voor Macintosh (toepassing) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

4 Afdrukken

Afdrukken met handmatige invoer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Afdrukken met handmatige invoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Afdrukopdrachten onderbreken of annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Printerdrivers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Instellingen voor afdrukkwaliteit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Kwaliteitinstellingen voor afdrukken tijdelijk wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kwaliteitsinstellingen voor afdrukken wijzigen voor toekomstige opdrachten . . . . . . . . . 43
EconoMode (toner besparen) inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

Afdrukkwaliteit van afdrukmateriaal optimaliseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Functie voor optimaliseren gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Enveloppen afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

Eén envelop afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Meerdere enveloppen afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Transparanten en etiketten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Transparanten of etiketten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Briefhoofdpapier of voorgedrukte formulieren afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Briefhoofdpapier of voorgedrukte formulieren afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Materiaal van afwijkend formaat of kaarten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Materiaal van afwijkend formaat of kaarten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Dubbelzijdig afdrukken (handmatig dubbelzijdig) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Handmatig dubbelzijdig afdrukken op licht materiaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Handmatig dubbelzijdig afdrukken op zwaar afdrukmateriaal of kaarten

(rechte papierbaan) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Meerdere pagina's op één vel afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Meerdere pagina's op één vel afdrukken (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Meerdere pagina's op één vel afdrukken (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Folders afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Folders afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Watermerken afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

De functie voor watermerken openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

5 Kopiëren

Kopieeropdrachten starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kopieeropdrachten annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kopieerkwaliteit voor de huidige opdracht aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Kopieerkwaliteit voor de huidige opdracht aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Standaardkopieerkwaliteit wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kopieerkwaliteit aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Instellingen voor lichter/donkerder (contrast) voor de huidige opdracht aanpassen . . . . . . . 57

Instellingen voor lichter/donkerder (contrast) voor de huidige opdracht aanpassen. . . . 57

Standaardinstelling voor lichter/donkerder (contrast) aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Standaardinstelling voor lichter/donkerder aanpassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Kopieën voor de huidige opdracht verkleinen of vergroten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Kopie voor de huidige opdracht verkleinen of vergroten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

Standaardkopieerformaat wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Standaardkopieerformaat wijzigen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Sorteerinstelling wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

Sorteerinstelling voor de huidige opdracht wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Standaardinstelling voor sorteren wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

Aantal kopieën wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

background image

NLWW

5

Aantal kopieën voor de huidige opdracht wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Standaardaantal kopieën wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

HP LaserJet Kopieerder gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

HP LaserJet Kopieerder (Windows of Macintosh) openen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

HP LaserJet Kopiëren Plus gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

HP LaserJet Kopiëren Plus openen (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
HP LaserJet Kopiëren Plus openen (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Foto's, dubbelzijdige originelen of boeken kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Foto's scannen of kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Meerdere dubbelzijdige originelen kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Boeken kopiëren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

6 Scannen

Scanmethoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Scannen vanaf het bedieningspaneel van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

Vanaf het bedieningspaneel van het apparaat scannen met de knop scan starten . . . . 66
De knop scannen naar gebruiken via en USB-verbinding of een parallelle

verbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

De knop scannen naar gebruiken via een netwerkverbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
De scanbestemmingen opnieuw programmeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
De knop Scannen starten opnieuw programmeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Scanopdrachten annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Scannen met de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

Scannen met HP LaserJet Director (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Scannen met HP LaserJet Director (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pagina voor pagina scannen (Windows). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Pagina voor pagina scannen (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Scannen met software die compatibel is met TWAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Een voorbeeldscan van de flatbedscanner gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Gescande tekst of afbeeldingen archiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Een gescande afbeelding archiveren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
De archieffunctie gebruiken (Macintosh). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Scannen met OCR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Gescande tekst bewerken (Windows en Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
De OCR-tekstverwerker wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
De OCR-functie van HP LaserJet Director gebruiken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Beeldkwaliteit verhogen met HP LaserJet Documentbeheer of HP Fotocentrum . . . . . . . . . 73

Functies voor verhogen van beeldkwaliteit openen (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Annotaties toevoegen aan HP-documenten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

De annotatiefuncties van HP LaserJet Documentbeheer openen . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
De instellingen voor annotatie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Annotaties toevoegen aan gescande afbeeldingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Gescande items als bijlagen in een e-mailbericht versturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Scannen naar email (Windows) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Scannen naar email (Macintosh) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Gescande bestanden via e-mail versturen in een alternatieve modus . . . . . . . . . . . . . . 75

Resolutie en kleur van de scanner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Richtlijnen voor resolutie en kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Kleur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

7 Faxen

Gegevens voor de faxkop instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De faxkop instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

Antwoordmodus instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

De antwoordmodus instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Originelen plaatsen voor het faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Originelen voor het faxen in de automatische documentinvoer plaatsen . . . . . . . . . . . . 81

Faxen verzenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

background image

6

NLWW

Faxen verzenden naar één ontvanger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Faxen verzenden naar meerdere ontvangers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Een fax verzenden met een kiescode voor groepen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Faxen versturen naar ad hoc groepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Faxopdrachten annuleren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

U kunt de huidige faxopdracht als volgt annuleren: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Faxopdrachten annuleren via de status van de faxopdracht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Handmatig kiezen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Handmatig kiezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Faxen uit geheugen wissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Faxen uit het geheugen wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Handmatig herkiezen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

U kunt als volgt handmatig herkiezen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Een fax verzenden op een later tijdstip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

U kunt een fax als volgt op een later tijdstip verzenden:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Faxen ontvangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Faxen ontvangen wanneer u faxsignalen hoort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Faxen opnieuw afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Faxnummers vergrendelen en ontgrendelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Faxen ontvangen op de computer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

De instelling Ontvangen naar PC uitschakelen in het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . 88

Snelkiescodes, sneltoetsen en groepkiescodes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Snelkiescodes en sneltoetsen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Snelkiescodes en sneltoetsen verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Het snel programmeren van snelkiescodes of sneltoetsen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Sneltoetsen instellen voor alternatief internationaal bellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Groepkiescodes beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

Groepkiescodes instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Groepkiescodes verwijderen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Een nummer wissen uit een groepkiescode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Alle items in het telefoonboek wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Alle items in het telefoonboek wissen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Tekens invoeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

Tekenset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Een pauze of wachttijd invoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Een kiesvoorvoegsel invoegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Kiesvoorvoegsels instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Faxen doorsturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Een fax doorsturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

Functie voor het opvragen van faxen gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Fax van een ander apparaat opvragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Een extra telefoontoestel inschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Extra telefoons inschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Een fax verzenden door te kiezen via een telefoon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Een fax verzenden door het faxnummer te kiezen via een telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Volume-instellingen van de HP LaserJet 3330 wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Het volume van de faxgeluiden (lijnmonitorvolume) regelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Belvolume wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Standaardresolutie wijzigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

De standaardresolutie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Standaardcontrast wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Het standaardcontrast wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

De optie Kiestoon detecteren wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

De detectie van de kiestoon wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Ontvangst van binnenkomende faxen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Antwoordmodus instellen op automatisch of handmatig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Aantal keren dat het apparaat overgaat wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Het aantal belsignalen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Antwoordpatronen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

background image

NLWW

7

Belpatroondienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Hoe abonneert u zich op een dergelijke dienst? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Hoe weet u of het werkt? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Het beantwoorden van belpatronen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Stiltedetectiemodus wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

De modus voor stiltedetectie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

Automatisch verkleinen instellen voor binnenkomende faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

De optie Automatisch verkleinen voor binnenkomende faxen wijzigen . . . . . . . . . . . . 100

Ontvangen faxen stempelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Stempelen van ontvangen faxen aanzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Foutcorrectie voor faxen instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

De foutcorrectie wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Toonkiezen of pulskiezen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Toonkiezen of pulskiezen selecteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Instellingen voor opnieuw kiezen wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

Opnieuw kiezen indien bezet in- of uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Opnieuw kiezen bij geen gehoor in- of uitschakelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Factuurcodes gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Factuurcodes in- of uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

V.34-instelling wijzigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

De instelling voor V.34 uitschakelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Faxlogboeken en rapporten beheren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Activiteitenlog afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Een activiteitenlog afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Activiteitenlog automatisch afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Activiteitenlog automatisch afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Een oproeprapport afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Een gespreksrapport afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Tijd instellen voor het afdrukken van een gespreksrapport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Tijd instellen voor het afdrukken van een gespreksrapport. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

De eerste pagina van elke fax van het gespreksrapport opnemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

De eerste pagina van elke fax aan het gespreksrapport toevoegen. . . . . . . . . . . . . . . 105

Rapport van het telefoonboek afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Rapport van het telefoonboek afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Factuurcoderapporten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Een factuurcoderapport afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Rapport van T.30-opsporingsprotocol afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Een rapport van het T.30-opsporingsprotocol afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Tijd instellen voor het afdrukken van een rapport voor het T.30-opsporingsprotocol . . 106

De lijst met geblokkeerde faxen afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

De lijst met geblokkeerde faxnummers afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Alle faxrapporten afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Alle faxrapporten afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

8 Netwerk

Functies en voordelen van de afdrukserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Netwerkprotocollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Installatie van de software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Eisen voor de netwerkverbinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Afdrukserver 310x installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Het apparaat met een netwerk verbinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Netwerksoftware installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ingebouwde webserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Compatibele webbrowsers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Ingebouwde webserver starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

HP Web JetAdmin gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
BOOTP gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

background image

8

NLWW

BOOTP-server configureren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Bootptab-bestandsvermeldingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

DHCP gebruiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

UNIX-servers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Windows NT 4.0-servers: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Windows 2000-servers:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Afdrukserver voor DHCP-configuratie instellen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Veranderen van netwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Configuratiepagina van de afdrukserver afdrukken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Jetdirect-configuratiepagina afdrukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Meer informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

9 Reiniging en onderhoud

Buitenkant van het apparaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

De buitenkant reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
De glasplaat reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
De binnenkant van de klep reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Ruimte rond de inktcartridge reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

De ruimte rond de inktcartridge reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Papierbaan reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

De papierbaan van de printer reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Transportrol reinigen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

De transportrol reinigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Transportrol vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

De transportrol vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Het scheidingskussen van de printer vervangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Het scheidingskussen van de printer vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

Een nieuwe automatische documentinvoer installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Een nieuwe of andere automatische documentinvoer installeren. . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Een transportroleenheid van de automatische documentinvoer vervangen . . . . . . . . . . . . 137
Het bedieningspaneelvlak verwijderen en vervangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

10 Afdrukmateriaal

Specificaties voor afdrukmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Ondersteunde formaten voor afdrukmateriaal (printer). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Richtlijnen voor het gebruik van afdrukmateriaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Algemene problemen met afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Etiketten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
Transparanten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Enveloppen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Kaarten en zwaar afdrukmateriaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Afdrukmateriaal voor de automatische documentinvoer opgeven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

11 HP-onderdelen en -toebehoren

HP-onderdelen en -toebehoren bestellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Overzicht van HP-onderdelen en -toebehoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Voedingsmodules (alleen netwerkmodellen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

Inktcartridges voor HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150

HP-beleid voor cartridges van andere producenten dan HP. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Inktcartridges plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Inktcartridges bewaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Verwachte levensduur van inktcartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Hergebruik van inktcartridges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Toner besparen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

DIMM’s (geheugen of lettertypen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Installatie of verwijdering van DIMM-geheugen testen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
DIMM-geheugen installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

background image

NLWW

9

DIMM-geheugen verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

12 Afdrukproblemen oplossen

Apparaat kan niet worden ingeschakeld of er wordt niet afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Er worden pagina's afgedrukt, maar deze zijn volledig leeg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Er is geen pagina afgedrukt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Pagina’s zijn afgedrukt, maar er is een probleem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Foutberichten op het scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
Problemen met papierverwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Afdruk is scheef. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Er wordt meer dan één vel tegelijkertijd ingevoerd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Het apparaat trekt het materiaal niet uit de invoerlade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Materiaal krult tijdens doorvoer door apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Afgedrukte pagina verschilt van pagina op scherm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Papierstoringen verhelpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

Een papierstoring verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
Andere papierstoringen verhelpen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Tips om papierstoringen te vermijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Afdrukkwaliteit verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

Lichte of vage afdruk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Tonervlekken. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Weggevallen informatie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Verticale strepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Grijze achtergrond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Tonervegen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Losse toner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Steeds terugkerende verticale defecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Vervormde tekens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Gekantelde pagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Krullend of golvend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Kreukels of vouwen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Toner uitgesmeerd rond letters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Foutberichten op het bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Kritieke-foutberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Waarschuwingsberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Waarschuwingsberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

13 Problemen bij het kopiëren oplossen

Er is geen kopie gemaakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kopieën zijn leeg, er ontbreken afbeeldingen of de kopieën zijn vaag . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Kopieerkwaliteit verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Problemen voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Papierstoringen in de automatische documentinvoer oplossen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Een papierstoring in de automatische documentinvoer oplossen. . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Vastgelopen pagina uit de automatische documentinvoer verwijderen . . . . . . . . . . . . 174

Defecten bij het kopiëren herkennen en corrigeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

Verticale witte of vage strepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Lege pagina's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Te licht of te donker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ongewenste lijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Zwarte vlekken of strepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Onduidelijke tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Verkleind formaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

14 Problemen met de scanner oplossen

Gescande afbeeldingen zijn van slechte kwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Delen van de afbeelding zijn niet gescand of er ontbreekt tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Tekst kan niet worden bewerkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

background image

10

NLWW

Scannen duurt te lang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Er worden foutberichten weergegeven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
De scanner doet niets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Scankwaliteit verbeteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Problemen voorkomen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Scanproblemen herkennen en corrigeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Lege pagina's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Te licht of te donker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Ongewenste lijnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
Zwarte vlekken of strepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Onduidelijke tekst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Verkleind formaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

15 Faxproblemen oplossen

Problemen met het faxnummer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Het document wordt niet doorgevoerd tijdens het faxen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Is het document te groot of te klein voor de automatische documentinvoer? . . . . . . . . 190
Zijn er problemen met het faxapparaat waar u een fax naar toestuurt? . . . . . . . . . . . . 190
Zijn er problemen met de telefoonlijn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Op het apparaat worden faxen ontvangen, maar niet verzonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Is het apparaat op een PBX-systeem aangesloten?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Is er een slechte telefoonverbinding? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Uitgaande faxen worden steeds opnieuw gekozen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
Verzonden faxen worden niet ontvangen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Is het ontvangende faxapparaat uitgeschakeld of defect? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Zit de fax nog steeds in het geheugen? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Niet alle nummers van een lang faxnummer kunnen worden gekozen . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Het ontvangen van faxen van een extern toestel kan niet worden gestart . . . . . . . . . . . . . 191

Is de optie voor een extra telefoontoestel uitgeschakeld? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Is de telefoonkabel goed aangesloten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Gesprekken worden niet ontvangen op de aangesloten telefoon of op het

aangesloten antwoordapparaat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Is de telefoonkabel goed aangesloten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Zijn de antwoordmodus en de instellingen voor belsignalen goed opgegeven?. . . . . . 191
Functioneren het antwoordapparaat en de telefoon goed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Binnenkomende faxberichten worden niet beantwoord. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Is de antwoordmodus ingesteld op handmatig? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Is het aantal belsignalen correct ingesteld? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Is de functie Belsignaalpatroon beantwoorden ingeschakeld? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Is de telefoonkabel goed aangesloten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Wordt er een boodschap afgespeeld op het antwoordapparaat? . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Zijn er te veel apparaten aangesloten op de telefoonlijn?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Functioneert de telefoonlijn? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Onderbreekt een berichtenservice de beantwoording van gesprekken

door het apparaat? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Is het papier op? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Faxen worden zeer traag overgebracht of ontvangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Verstuurt of ontvangt u een complexe fax?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Is op het ontvangende faxapparaat een lage modemsnelheid ingesteld? . . . . . . . . . . 193
Is de resolutie waarin de fax is verzonden of ontvangen zeer hoog? . . . . . . . . . . . . . . 193
Is er een slechte telefoonverbinding? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Faxen worden niet of niet goed afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Is er afdrukmateriaal in de invoerlade? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Is de optie Ontvangen naar PC ingeschakeld?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Faxen worden niet op één pagina maar op twee pagina's afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Is de instelling voor automatische verkleining correct ingesteld? . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Ontvangen faxen zijn te licht of worden maar voor de helft op een pagina afgedrukt. . . . . 194

Is de toner van het apparaat op terwijl het apparaat een fax afdrukt? . . . . . . . . . . . . . 194

Faxactiviteitenlogs en berichtrapporten worden niet correct afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . 194

background image

NLWW

11

Zijn de instellingen voor de activiteitenlogs en de faxberichtrapporten

correct ingesteld? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Het volume is te hoog of te laag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

Moet de instelling voor het volume worden aangepast? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

16 Netwerkproblemen oplossen

Overzicht van problemen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

AAN en KLAAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Is de printer ingeschakeld en gereed? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
USB goed? (is het USB-lampje continu groen?). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Wat is de status van het USB-lampje? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Voedings-/statuslampje goed? (is het voedings-/statuslampje continu groen?) . . . . . . 199
10/100-koppeling goed? (is het 10-lampje of het 100-lampje continu groen?) . . . . . . . 200
Controleer de I/O-status van de afdrukserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Er wordt geen configuratiepagina afgedrukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
Foutberichten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

03 LAN-fout: Ext. rondkoppel test . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
08 LAN-fout: Oneindig uitstel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
11 LAN-fout: Herhalingsfout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
12 LAN-fout: Geen Link Beat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

Fabrieksinstellingen van de 310x-afdrukserver herstellen (cold reset) . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Betekenis van de informatie op de configuratiepagina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Algemene informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Informatie over de USB-poort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Netwerkstatistieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Informatie over TCP/IP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Informatie over IPX/SPX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Informatie over het Novell NetWare-protocol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
AppleTalk-protocolinformatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
DLC/LLC-protocolgegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Foutberichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214

De website hp.com bekijken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

Woordenlijst

Bijlage A
Specificaties en overheidsvoorschriften

HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232

Productspecificaties voor HP LaserJet 3300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
Verklaring over laserveiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
FCC-voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Canadese DOC-voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Laserverklaring voor Finland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Koreaanse EMI-verklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
Japanse VCCI-voorschriften voor Klasse B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

HP LaserJet 3330 Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

Specificaties voor HP LaserJet 3330 Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
FCC-vereisten Deel 68 (VS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
Wet op de bescherming van de telefoongebruiker (VS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
IC CS-03-vereisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Overheidsvoorschriften voor EU-landen/regio's.

'

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

HP Jetdirect 310x-afdrukserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Specificaties voor HP Jetdirect 310x-afdrukserver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
FCC-voorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Conformiteitsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Australië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

background image

12

NLWW

Japanse VCCI-voorschriften voor Klasse 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Koreaanse EMI-verklaring. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
Chinese veiligheidsverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246

Programma voor milieuvriendelijke producten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Milieubescherming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Ozonproductie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Energieverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Tonerverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Papierverbruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Kunststoffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Afdrukbenodigdheden voor HP LaserJet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
Informatie over het HP-programma voor het inleveren en hergebruiken van

afdrukbenodigdheden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248

Inzameling in de VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Inzameling buiten de VS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Papier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Materiaalbeperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
Chemiekaarten (Material Safety Data Sheets) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Uitgebreide garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Beschikbaarheid van reserveonderdelen en verbruiksartikelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Meer informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Batterij voor de HP LaserJet 3300. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249

Bijlage B
Garantie en licentie

HP Softwarelicentieovereenkomst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
HP's beperkte garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Bijlage C
Klantenservice en -ondersteuning

Hardwareservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Hardwareservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

Uitgebreide garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Service-informatieformulier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Index

background image

NLWW

13

1