HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Specificaties voor afdrukmateriaal

background image

Specificaties voor afdrukmateriaal

HP LaserJet-printers leveren een uitstekende afdrukkwaliteit. U kunt in de printer een groot aantal
verschillende afdrukmaterialen gebruiken, zoals losse vellen (ook kringlooppapier), enveloppen,
etiketten, transparanten, velijnpapier en papier van speciaal formaat. Eigenschappen zoals
gewicht, vezels en vochtgehalte zijn belangrijke factoren die van invloed zijn op de prestaties van
de printer en de kwaliteit van het afgedrukte materiaal.

De printer kan afdrukken maken op een grote verscheidenheid aan papier en ander
afdrukmateriaal. Zie hiervoor de richtlijnen in deze gebruikershandleiding. Het gebruik van
afdrukmateriaal dat niet in overeenstemming is met deze richtlijnen, kan de volgende problemen
veroorzaken:

Slechte afdrukkwaliteit

Papierstoringen

Voortijdige slijtage van de printer waardoor reparaties nodig zijn

Het beste resultaat bereikt u met papier en afdrukmateriaal dat door HP zelf wordt vervaardigd.
Hewlett-Packard raadt het gebruik van andere merken niet aan. Aangezien dit geen HP-producten
zijn, heeft HP geen invloed op de kwaliteit van andere merken.

Het is mogelijk dat papier aan alle richtlijnen in deze gebruikershandleiding voldoet en u toch niet
tevreden bent over de afdrukkwaliteit. Dit kan een gevolg zijn van het onjuist gebruik van het
materiaal, een onaanvaardbaar temperatuur- of vochtigheidsniveau of andere omstandigheden
die buiten het bereik van Hewlett-Packard liggen.

Controleer voordat u een grote hoeveelheid afdrukmateriaal aanschaft of dit voldoet aan de
vereisten die in deze gebruikershandleiding en in de Guidelines for Paper and Other Print Media
zijn vermeld. Zie

HP-onderdelen en -toebehoren bestellen

voor meer informatie over het bestellen

van deze richtlijnen. Test altijd eerst een kleine hoeveelheid van een soort afdrukmateriaal voordat
u een grote hoeveelheid aanschaft.

LET OP

Gebruik van afdrukmateriaal dat niet voldoet aan de specificaties van Hewlett-Packard, kan ernstige
problemen met de printer veroorzaken en leiden tot noodzakelijke reparaties. Deze reparaties
worden niet door de garantie of serviceovereenkomsten van Hewlett-Packard gedekt.