HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Sneltoetsen instellen voor alternatief internationaal bellen

background image

Sneltoetsen instellen voor alternatief internationaal bellen

Als u gebruik maakt van een alternatieve aanbieder, kunt u een sneltoets instellen waarmee het
toegangsnummer vóór een faxnummer wordt gekozen. Druk desgewenst op deze sneltoets, voer
het faxnummer in en druk op faxen/versturen. Zowel het toegangsnummer en het faxnummer
worden dan samen gekozen. Wanneer het toegangsnummer bijna altijd wordt gekozen wanneer u
een fax verstuurt, is het mogelijk eenvoudiger om het toegangsnummer als een kiesvoorvoegsel in
te stellen (zie

Een kiesvoorvoegsel invoegen

).

Opmerking

Snelkiescodes, sneltoetsen en groepkiescodes kunnen gemakkelijker worden ingesteld via de
software. Deze is niet beschikbaar in Windows 95. Raadpleeg de Help van de software voor meer
informatie over het instellen van snelkiescodes, sneltoetsen en groepkiescodes.

Voer deze procedure uit wanneer het toegangsnummer uit meer dan 10 tekens bestaat of
wanneer u het toegangsnummer slechts af en toe gebruikt.

1

Voer stap 1 tot en met 6 van

Snelkiescodes en sneltoetsen instellen

uit. Wanneer u het

faxnummer invoert, moet u mogelijk de volgende handeling uitvoeren:

• Als u tijdens het invoeren van het nummer moet wachten op een kiestoon, moet u één of

meer pauzes van drie seconden invoeren door op pauze/opnieuw kiezen te drukken.

• Geef een pincode op als dit van toepassing is.

2

Wanneer u klaar bent met het invoeren van het toegangsnummer, drukt u op pauze/opnieuw
kiezen
. Met een pauze aan het einde van de reeks geeft u aan dat dit nummer alleen mag
worden gekozen wanneer u het faxnummer kiest.

3

Ga door met stap 7 tot en met 10 van

Snelkiescodes en sneltoetsen instellen

.

background image

NLWW

Groepkiescodes beheren 91