HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Zijn er problemen met de telefoonlijn?

background image

Zijn er problemen met de telefoonlijn?

Voer een van de volgende handelingen uit:

Verhoog het volume op het apparaat en druk op de knop faxen/versturen op het
bedieningspaneel. Wanneer u de kiestoon hoort, functioneert de telefoonlijn.

Sluit het apparaat opnieuw aan op een telefoon. Probeer iemand te bellen om te controleren
of de telefoonlijn functioneert.