HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Er wordt geen configuratiepagina afgedrukt

background image

Er wordt geen configuratiepagina afgedrukt

Als de configuratiepagina niet wordt afgedrukt, probeert u het volgende:

1

Controleer of de printer met de afdrukserver is verbonden via een USB A-B-kabel. (Dit is de
standaard USB-kabel.)

Opmerking

De HP Jetdirect 310x-afdrukserver ondersteunt geen converter van parallel naar USB (om een
parallelle printer te verbinden met een USB-host). De Jetdirect 310x-afdrukserver werkt alleen met
USB-printers. De kabel moet stevig zijn aangesloten op de printer en de afdrukserver.

2

Zorg dat zowel de printer als de afdrukserver is ingeschakeld.

3

Zorg dat de printer gereed is.

background image

202 16 Netwerkproblemen oplossen

NLWW

4

U kunt controleren of de afdrukserver de pagina in een printertaal (PDL, Page Description
Language) verzendt die door de printer wordt ondersteund. Als de taal niet door de printer
wordt ondersteund, wordt de pagina niet afgedrukt of is deze onleesbaar.

De afdrukserver is standaard ingesteld om automatisch de juiste printertaal te bepalen. Het is
mogelijk dat de afdrukserver de juiste taal voor de printer niet automatisch kan bepalen.

U kunt met de volgende procedure door de vier printertalen bladeren:

a

Houd de testknop van de afdrukserver ingedrukt. Na ongeveer drie seconden wordt het
voedings-/statuslampje oranje. Houd de knop ingedrukt tot het voedings-/statuslampje
groen gaat knipperen. Laat vervolgens de knop los.

b

Druk de testknop nogmaals kort in om de configuratiepagina in de volgende taal op te
vragen.

c

Controleer of er een leesbare pagina wordt afgedrukt. Herhaal deze procedure zo nodig
vier keer tot u een leesbare configuratiepagina ontvangt.

5

Raadpleeg de printerdocumentatie als u de pagina niet kunt lezen, om te bepalen welke van
de volgende vier printertalen door de printer wordt ondersteund:

• ASCII

• PCL

• PostScript

• HP/GL-2

6

Mogelijk moet de verbinding tussen de printer en de afdrukserver opnieuw worden
geïnitialiseerd door de afdrukserver uit en weer aan te zetten. Ontkoppel de afdrukserver en
sluit deze opnieuw aan. Doe dit terwijl de printer is ingeschakeld.