HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - Te licht of te donker

background image

Te licht of te donker

Pas de instellingen aan.

• HP LaserJet Kopieerder: Zie

HP LaserJet Kopieerder gebruiken

voor meer informatie.

• Controleer of u de juiste kwaliteitsinstellingen hebt opgegeven. Zie

Kopieerkwaliteit voor de

huidige opdracht aanpassen

voor meer informatie.

Mogelijk moet u de eigenschappen voor de overeenkomende functies anders instellen in HP
LaserJet Director of HP Documentbeheer. Raadpleeg de Help van de software voor meer
informatie.