HP LaserJet 3300 Multifunction Printer series - De glasplaat reinigen

background image

De glasplaat reinigen

Als de glasplaat vuil is, door vingerafdrukken, vlekken, haar, enzovoort, kan dit het functioneren
vertragen en de nauwkeurigheid van speciale functies aantasten, zoals Aanpassen aan pagina en
Kopiëren.

1

Zet het apparaat uit, neem het netsnoer uit het stopcontact en open het deksel.

Opmerking

Schakel de stroom uit als u een apparaat voor 220 V hebt aangeschaft.

2

Reinig het glas met een zachte doek of spons die licht is bevochtigd met een niet-schurende
glasreiniger.

LET OP

Gebruik geen schuurmiddelen, aceton, benzeen, ethanol of tetrachloorkoolstof op het glas; deze
kunnen het glas beschadigen. Plaats vloeistoffen niet direct op het glas. Deze kunnen eronder lopen
en het apparaat beschadigen.

3

Droog het glas met een zeem of een cellulosespons om strepen te voorkomen.

Opmerking

Er kan stof verschijnen aan de onderkant van de glasplaat. Dit kan echter niet worden gereinigd en
heeft geen effect op de kopieer- of scankwaliteit.